polska: Rekolekcje duchowieństwa dekanatu bialskopodlaskiego

Rekolekcje duchowieństwa dekanatu bialskopodlaskiego

ks. Gabriel Białomyzy, 22 grudnia 2023

22.12.2023r. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego, w Parafii Prawosławnej p.w. Świętego Spirydona Cudotwórcy w Mińsku Mazowieckim odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu bialskopodlaskiego. Podniosłości uroczystości dodawało przybycie do świątyni relikwii Orędownika – buta Świętego Spirydona, ofiarowanego mińskiej parafii przez głównych fundatorów świątyni, Państwa Konstantina oraz Ałłę Szawiel.

Rekolekcje rozpoczęły się odczytaniem przez dziekana okręgu bialskiego, ks. mitrata Andrzeja Pugacewicza, modlitw przed sakramentem Spowiedzi. Spowiednik zaznaczył wartość szczerej skruchy prowadzącej do całkowitej odnowy ludzkiej duszy i ciała. W międzyczasie czytano kanon oraz modlitwy przygotowujące do sakramentu Eucharystii.

Punktem kulminacyjnym uroczystości była Boska Liturgia celebrowana przez ks. mitrata płk Aleksego Andrejuka – proboszcza parafii p.w. Św. męcz. Serafina (Ostroumowa), w asyście czterech kapłanów, protodiakona oraz diakona. Podczas nabożeństwa śpiewał chór dekanalnego duchowieństwa. Z okolicznościowym słowem skierowanym do duchowieństwa i wiernych zwrócił się ks. prot. Jan Kulik – proboszcz parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zahorowie. Podtrzymując narrację poprzednika, kaznodzieja podkreślił teologiczny i praktyczny wymiar postu, służącego wewnętrznej przemianie człowieka, bardziej potrzebnego samemu człowiekowi niż Bogu. Zwieńczeniem liturgii było uczestnictwo w świętej Eucharystii, do której przystąpiło licznie przybyłe duchowieństwo oraz wierni miejscowej parafii.

W słowie końcowym do zebranych zwrócili się kolejno ks. Aleksy Andrejuk oraz ks. Andrzej Pugacewicz, życząc wszystkim radości oraz błogosławieństwa Bożego na nadchodzące świąteczne dni.
Końcowym elementem rekolekcji była okolicznościowa agapa, podczas której ks. prot. Sławomir Kochan – proboszcz parafii p.w. św. Trójcy w Siedlcach przedstawił referat pt.: Pojęcie liturgicznego czasu i miejsca. Ks. Sławomir w analityczny sposób przedstawił istotę życia liturgicznego, posiadającego anamnestyczny charakter, akcentując fakt, iż u Boga liczy się jedynie teraźniejszość oraz jakość życia człowieka, która powinna odnosić się do dnia dzisiejszego.

Duchowni powrócili do swoich codziennych obowiązków, życząc sobie nawzajem zdrowych, radosnych oraz Bogiem błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.

fot. ks. Gabriel Białomyzy, Agnieszka Dolińska