polska: Pamięć świętego Mikołaja w hajnowskim soborze

Pamięć świętego Mikołaja w hajnowskim soborze

20 grudnia 2023

W dniach 18 – 19 grudnia 2023 r. w soborze św. Trójcy w Hajnówce uroczyście obchodzono pamięć św. Mikołaja Cudotwórcy, który jest patronem dolnej świątyni.

Pierwsza drewniana cerkiew w Hajnówce była poświęcono świętemu z Miry w Licji. Pamięć św. Mikołaja zajmuje wśród hajnowian szczególne miejsce, a uroczystości poświęcone pamięci świętego gromadzą rzesze wiernych.

Tegoroczne obchody święta rozpoczęły się w poniedziałek wieczorem całonocnym czuwaniem, któremu w asyście przybyłego duchowieństwa przewodniczył Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł. Wtorkowego poranka została odsłużona pierwsza św. Liturgia, po której poświęcono wodę. Głównej św. Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup bielski Grzegorz w asyście Ich Ekscelencji biskupa Pawła i biskupa Warsonofiusza. Przed wejściem do świątyni hierarchów powitali przedstawiciele Bractwa Młodzieży Prawosławnej, Bractwa św. św. Cyryla i Metodego, lokalnych władz samorządowych i rady parafialnej. Po przeczytaniu św. Ewangelii wg św. Łukasza kazanie wygłosił biskup Warsonofiusz. Jego Ekscelencja podkreślił ogromną rolę, którą odgrywają w życiu chrześcijanina prawidłowe wzorce. Bóg powołuje świętych, aby wypełniali tę rolę. Wśród nich znajduje się św. Mikołaj Cudotwórca. Jego gorliwa wiara oraz niezwykłe oddanie pasterskiej służbie są wzorem do naśladowania szczególnie dla duchownych. Cuda, których dokonywał i których do dnia dzisiejszego doświadczają wierni dzięki wstawiennictwu św. Mikołaja, są świadectwem miłości, którą kapłan obdarza wiernych oddanych jego opiece. Wierni pragnąc zachować harmonię, winni szanować duchownych, ufać im i jednoczyć się w modlitwie.

Po zakończeniu św. Liturgii, Jego Ekscelencja arcybiskup Grzegorz w dowód uznania za trud włożony w służbę dobru Cerkwi, odznaczył Orderem św. Marii Magdaleny: starostę cerkiewnego Mirosława Wołczyka oraz członków rady parafialnej: Eugeniusza Kalinowskiego, Lubę Mirończuk, Aleksandrę Sidoruk, Grzegorza Szczuraka oraz Włodzimierza Sacharczuka, kierownika budowy nowo powstałego Centrum Dekanalnego w Hajnówce.

Następnie Jego Ekscelencja zwrócił się do zebranych podkreślając fakt, iż wszyscy stoimy przed wyzwaniem, którym jest wytrwała i niezłomna służba Bogu. Każdy według swoich sił i możliwości ma obowiązek dawać świadectwo o Chrystusie, naszym Zbawicielu. W realizacji tego zadania otuchy i pokrzepienia należy szukać w Cerkwi, której największym skarbem jest św. Eucharystia, fundament życia prawosławnego chrześcijanina. Wspólna modlitwa, pielęgnowanie tradycji przodków, udział w nabożeństwach nie mogą być w życiu jedynie epizodami, lecz powinny być żywą codziennością.

Na koniec biskup hajnowski Paweł podziękował Ich Ekscelencjom arcybiskupowi Grzegorzowi, biskupowi Warsonofiuszowi, duchowieństwu oraz wszystkim zgromadzonym za wspólną modlitwę. Jego Ekscelencja przekazał zebranym świąteczne pozdrowienia oraz ojcowskie błogosławieństwo Jego Eminencji metropolity Sawy, prosząc jednocześnie o modlitwę w intencji zdrowia zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w Polsce.

ks. Mariusz Jurczuk
zdjęcia: ks. Nikita Kazakiewicz

za: orthodox.pl