publicystyka: Życie warte przeżycia - nagranie spotkania

Życie warte przeżycia - nagranie spotkania

18 grudnia 2023

Nagranie spotkania zorganizowanego w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku przez Prawosławne Duszpasterstwo Akademickie w Białymstoku i Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku z okazji 40. rocznicy śmierci o. Aleksandra Schmemanna (13 grudnia 2023 r.).
W trakcie spotkania o. Włodzimierz Misijuk przedstawił rozległą działalność i dokonania o. Aleksandra Schmemanna, a następnie o. Marek Ławreszuk podzielił się swoimi refleksjami na temat możliwości kontynuacji odnowy liturgicznej w Cerkwi w Polsce.

W naszym serwisie możecie znaleźć również artykuł o. Włodzimierza Misijuka odwołujący się do przedstawionych na spotkaniu kwestii: Głośno czy po cichu?