publicystyka: List 41. Znoszenie smutków jest zbawcze

List 41. Znoszenie smutków jest zbawcze

św. mnich Ambroży z Optiny, tłum. M. Diemianiuk, 07 lutego 2024

Święty Ambroży z Optiny żył w latach 1812-1891. Urodził się w pobożnej rodzinie (dziadek był kapłanem), uczył się w seminarium w Tambowie, w 1839 roku przybył do Pustelni Optinskiej. Został do niej przyjęty w 1840, był uczniem starca Lwa, a po jego śmierci - starca Makarego. W 1842 roku złożył śluby zakonne, otrzymując imię Ambroży. W 1845 roku przyjął święcenia kapłańskie, po czym poważnie zachorował. Prawdopodobnie w 1848 roku, w czasie nasilenia choroby, przyjął wielką schimę, zachowując dotychczasowe imię. Od 1860 roku, po śmierci starca Makarego, pełnił duchowy trud starczestwa, pomimo stałych i nawracających chorób. Tę posługę pełnił 30 lat, aż do czasu, gdy jego stan zdrowia uniemożliwił mu funkcjonowanie. Zmarł w 1891 roku; formalnie kanonizowany w 1988 roku.

Przedstawiamy czytelnikom wybrane listy świętego starca, kierowane do osób świeckich. Z bogatego zbioru korespondencji tłumacz starał się wybrać te, których treść jest zrozumiała i pożyteczna dla każdego odbiorcy.


* * *

Głównym środkiem do zbawienia – jest znoszenie rozlicznych smutków, komu jakie się zdarzają, jak powiedziano w Dziejach Apostolskich: „Przez wiele smutków wejdziemy do Królestwa Niebieskiego” (por. Dz 14, 22). Poleczyć się nie przeszkadza, lecz różne smutki i niewygody znosić należy.

Jedno drugiego nie wyklucza. Terapia lekarska pomaga ciału, a znoszenie różnorodnych smutków i niewygód przynosi korzyść duchową. Chcący się zbawić powinien pamiętać i nie zapominać apostolskiego przykazania: „Jeden drugiego ciężary noście, i tak wypełnicie prawo Chrystusa” (Ga 6, 2). Wiele jest innych przykazań, ale przy żadnym takiego dodatku nie ma, że tak wypełnicie prawo Chrystusa. Wielkie znaczenie ma to przykazanie i przede wszystkim należy troszczyć się o wypełnianie jego.

Na twoje pytanie: czy możesz tracić wszystkie pozostałe twoje pieniądze, nie zastanawiając się? Możesz tracić, tylko nie spiesząc się i z rozpatrzeniem niezbędnych potrzeb. Zresztą, ty całkiem bez pieniędzy nigdy nie pozostaniesz, ponieważ masz coroczne wpłaty, tylko w przypadku niedostatku środków nie możesz być dobroczynna tak, jak jesteś dobroczynna teraz. Ale wszechdobry i wszechmocny Pan nikogo nie pozostawia bez pomocy. Jest w mocy wskazać innych filantropów jak teraz, tak i w przypadku twojej śmierci. Dlatego z wiarą i dobrą nadzieją zarówno siebie, jak i innych oddajmy wszechdobrej Opatrzności Bożej – On troszczy się o nas wszystkich.

2 czerwca 1882 roku

autor: święty mnich Ambroży z Optiny
tłumaczenie: Michał Diemianiuk
za: azbyka.ru