polska: II Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży Prawosławnej
kuchnia muzyka sklep
polska świat
publicystyka pytania i odpowiedzi archiwum
ogłoszenia wydarzenia fotogalerie
redakcja wesprzyj nas kontakt

II Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży Prawosławnej

Ola Kuprianowicz, 07 września 2016

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w dniach 29-30 sierpnia 2016 r. w Gładyszowie odbyło się II Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Pomysłodawcą spotkań międzydiecezjalnych jest Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paisjusz Biskup Przemysko-Gorlicki, który gościł nas na terenie swojej diecezji. Grupa kilkudziesięciu młodych prawosławnych ludzi i pracujący z młodzieżą duchowni w ciągu dwóch dni spędzili wspólnie czas, dyskutując o tym, jak pokonać problemy i stawić czoła wyzwaniom, które stoją przed młodym człowiekiem. Honorowym gościem naszego spotkania był o. archimandryta Tymoteusz z monasteru w Sakach.

Do Gładyszowa zjechali się młodzi ludzie z różnych regionów Polski wraz ze swymi duchowymi opiekunami. Wśród nich była delegacja Zarządu Centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce z duchowym opiekunem o. Pawłem Szwedem. Reprezentowane były niemal wszystkie diecezje PAKP; warszawsko-bielska z o. Adamem Misijukiem, lubelsko-chełmska z o. Marcinem Gościkiem, białostocko-gdańska, wrocławsko-szczecińska z o. Mariuszem Kiślakiem. Nie zabrakło oczywiście miejscowej młodzieży zarówno z Gładyszowa, jak i okolicznych parafii – Krynicy, Bartnego, Zdyni, Koniecznej wraz z ich opiekunami: o. Piotrem Pupczykiem, o. Arkadiuszem Barańczukiem, o. Mirosławem Cidyło, o. Markiem Gocko.

Spotkanie rozpoczęło się krótkim nabożeństwem (molebnem) w cerkwi pod wezwaniem Opieki Matki Bożej w Zdyni. Po nabożeństwie, przed cerkwią, została wykonana wspólna fotografia. Następnie przy krzyżu obok cerkwi, upamiętniającym tragiczne wydarzenia sprzed 50 lat – Akcję „Wisła”, posadziliśmy drzewo pamiątkowe. Jest ono symbolem jedności pokoleń, świadomości historii, szacunku dla przodków. A także i tego, że idee młodego prawosławnego pokolenia są żywe i będą rozwijać się i wzrastać wraz z młodym drzewkiem "pod opieką krzyża i murów cerkiewnych".

Na dalszą część spotkania przejechaliśmy do Gładyszowa, gdzie w Ośrodku Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej „Eleos” odbyła się dalsza część spotkania młodzieży i duchownych.

W rozważania o młodzieży w Cerkwi wprowadził nas o. archimandryta Tymoteusz z Sak. Ojciec Tymoteusz wyjaśnił nam znaczenie okresu liturgicznego na jaki przypadło nasze spotkanie – dni świąteczne Święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. Rozpoczął od wytłumaczenia znaczenia i symboliki Święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy, które przeżywaliśmy kilka dni temu. Podkreślił znaczenie Matki Bożej jako naszej Opiekunki i Orędowniczki. Bogurodzica nieprzerwanie wstawia się za nas u Boga i pomaga nam realizować nasze przedsięwzięcia, nie możemy więc zapominać o Niej w naszym codziennym życiu i działaniach. To właśnie Ona podczas wesela w Kanie Galilejskiej wypowiedziała słowa: „Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5), które zostały wybrane na motto spotkania.

Następnie duchowni wprowadzili nas w tematykę spotkania. Wraz z ich słowami stopniowo przeszliśmy do rozmowy młodzieży i duchownych, która szybko przerodziła się w żywą i dynamiczną dyskusję. Dlaczego potrzebne jest Bractwo, jakie są powody kryzysu wiary wśród młodego pokolenia, jak przekazać rówieśnikom chrześcijańskie wartości, jak zbudować nie tylko nić ale silny most współpracy pomiędzy młodzieżą a duchownymi w taki sposób, żeby byli dla siebie wsparciem – to tylko niektóre z poruszonych przez nas zagadnień.

Po kilku godzinach przeplatających się wypowiedzi zebranych była przerwa na sok i ciastko. Następnie podzieliliśmy się na dwie grupy (młodzież i duchowni), aby natchnięci dyskusją omówić wszystkie zagadnienia osobno. Merytoryczną część spotkania zakończyliśmy w jednej grupie dzieląc się wnioskami i przemyśleniami.

Po burzliwej dyskusji przyszła chwila na obiad w stołówce „Eleosu”.

Po chwili odpoczynku pojechaliśmy do wsi Czarne. Przy pomniku poświęconym św. męczennikowi Maksymowi Sandowiczowi oraz więźniom zamęczonym w obozie w Thalerhofie zostało odsłużone nabożeństwo żałobne (panichida). Ojcowie przybliżyli nam również tragiczną historię Łemkowszyzny i terenów objętych „Akcją Wisła”. Przejeżdżając przez kolejne miejscowości podziwialiśmy krajobrazy i architekturę, ale przede wszystkim chłonęliśmy przed chwilą usłyszane słowa o tym, jakie poświęcenie ponieśli wierni tej ziemi dla Prawosławia. W drodze powrotnej odwiedziliśmy największą w Europie stadninę koni huculskich w Regietowie.

Wieczór poświęciliśmy na integrację. Spędziliśmy czas na rozmowach i zabawie przy bliskich sercu dźwiękach zespołu muzycznego z Krynicy. Wspominaliśmy tradycje naszych przodków, śpiewaliśmy pieśni ludowe z różnych regionów Polski. Tak wspólnie spędzony czas utrwalił jeszcze bardziej zawarte znajomości.

Następny dzień rozpoczęliśmy modlitwą poranną. Po śniadaniu udaliśmy się do Zagrody Łemkowskiej i „przenieśliśmy się w czasie” ok. 100 lat wstecz. Pan Jan Dziubyna w piękny sposób opowiedział nam o dawnych łemkowskich zwyczajach. Mogliśmy zobaczyć min. jak wygląda mielenie ziarna żarnami, tłoczenie – ,,bicie” oleju z siemienia lnianego w olejarni taranowej i wiele innych ciekawych rzeczy ubogaciły naszą wiedzą o historii i tradycjach łemków. Po powrocie do Eleosu zjedliśmy obiad, a następnie podsumowaliśmy nasze spotkanie.

Możliwość rozmowy i spędzenia czasu z duchownymi, poznanie nowych osób, wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu problemów, integracja prawosławnej młodzieży, poznanie realiów innych diecezji, wzajemna motywacja – to tylko niektóre z wymienianych przez uczestników korzyści, które przyniosło nasze spotkanie. Mamy nadzieję, że to spotkanie młodzieży i duchownych z tak wielu różnych regionów kraju pozwoli na poprawienie obecności młodzieży w Cerkwi i przyciągnięcie kolejnych młodych osób. Na pewno żaden z uczestników nie uznał tego czasu za zmarnowany i wrócił z chęcią do dalszego działania na rzecz Cerkwi i jej przyszłości, czyli młodzieży.

W imieniu wszystkich zebranych dziękujemy o. Arkadiuszowi i matuszce Katarzynie Barańczuk za serdeczną atmosferę i gościnność, które na długo pozostaną w naszych sercach.

Fot. Jakub Barańczuk

za: orthodox.pl