publicystyka: List 34. Trzeba odcinać swoją wolę
kuchnia muzyka sklep
polska świat
publicystyka pytania i odpowiedzi archiwum
ogłoszenia wydarzenia fotogalerie
redakcja wesprzyj nas kontakt

List 34. Trzeba odcinać swoją wolę

św. mnich Ambroży z Optiny, tłum. M. Diemianiuk, 18 stycznia 2024

Święty Ambroży z Optiny żył w latach 1812-1891. Urodził się w pobożnej rodzinie (dziadek był kapłanem), uczył się w seminarium w Tambowie, w 1839 roku przybył do Pustelni Optinskiej. Został do niej przyjęty w 1840, był uczniem starca Lwa, a po jego śmierci - starca Makarego. W 1842 roku złożył śluby zakonne, otrzymując imię Ambroży. W 1845 roku przyjął święcenia kapłańskie, po czym poważnie zachorował. Prawdopodobnie w 1848 roku, w czasie nasilenia choroby, przyjął wielką schimę, zachowując dotychczasowe imię. Od 1860 roku, po śmierci starca Makarego, pełnił duchowy trud starczestwa, pomimo stałych i nawracających chorób. Tę posługę pełnił 30 lat, aż do czasu, gdy jego stan zdrowia uniemożliwił mu funkcjonowanie. Zmarł w 1891 roku; formalnie kanonizowany w 1988 roku.

Przedstawiamy czytelnikom wybrane listy świętego starca, kierowane do osób świeckich. Z bogatego zbioru korespondencji tłumacz starał się wybrać te, których treść jest zrozumiała i pożyteczna dla każdego odbiorcy.


* * *

Bogu jest lepsze i przyjemniejsze to, co czyni się przez posłuszeństwo i z błogosławieństwa, niż to, co czyni się z własnej woli i według swojego rozumu, jak Sam Pan przez apostoła mówi: „Kto sieje z błogosławieństwem, ten zbiera z błogosławieństwem” (2 Kor 9, 6). I znowu w Ewangelii mówi: „Nie przyszedłem, aby czynić wolę Moją, ale wolę Ojca który Mnie posłał” (por. J 6, 38). „Kto chce iść za Mną, niech wyrzeknie się siebie (czyli swoich pragnień i rozważań), i niech weźmie krzyż swój”, czyli niech postanowi znosić smutki, które zdarzają się na drodze posłuszeństwa, i w ten sposób „niech Mnie naśladuje” (por. Łk 9, 23) przez wypełnianie i innych ewangelicznych przykazań.

Także i o postrzyżynach mniszych trzeba wiedzieć, że to jest Misterium, okrywające poprzednie grzechy, podobnie do chrztu. Chrzczony przed chrztem nie może czuć tego, co otrzyma później, czyli siły wewnętrznej do wypełniania przykazań Bożych.

Na koniec powiem to, co i wcześniej mówiłem i pisałem tobie, a konkretnie że zbudowałaś sobie nieprawidłowe pojęcie o duchowym życiu i według tego pojęcia i swojego poglądu na sprawy sądzisz o innych. Jeżeli ludzie znajdowali wady w Samym Panu naszym Bogoczłowieku, mówiąc, że On jest „żarłokiem i pijakiem, przyjacielem celników i grzeszników” (por. Mt 11, 19), to po tym jakich niedostatków nie znajdziemy w prostym człowieku, choćby dobrym i moralnym, i dobrze rozważającym, i szczerze troszczącym się o swoje zbawienie! Dodam do powiedzianego: źle znający drugą część arytmetyki jak może rozważać o wyższej matematyce – na ile jest mocny lub niedostateczny w tej nauce!

12 grudnia 1881 roku

autor: święty mnich Ambroży z Optiny
tłumaczenie: Michał Diemianiuk
za: azbyka.ru