publicystyka: List 31. Człowiekowi dano wolność. Jak się zbawić

List 31. Człowiekowi dano wolność. Jak się zbawić

św. mnich Ambroży z Optiny, tłum. M. Diemianiuk, 10 stycznia 2024

Święty Ambroży z Optiny żył w latach 1812-1891. Urodził się w pobożnej rodzinie (dziadek był kapłanem), uczył się w seminarium w Tambowie, w 1839 roku przybył do Pustelni Optinskiej. Został do niej przyjęty w 1840, był uczniem starca Lwa, a po jego śmierci - starca Makarego. W 1842 roku złożył śluby zakonne, otrzymując imię Ambroży. W 1845 roku przyjął święcenia kapłańskie, po czym poważnie zachorował. Prawdopodobnie w 1848 roku, w czasie nasilenia choroby, przyjął wielką schimę, zachowując dotychczasowe imię. Od 1860 roku, po śmierci starca Makarego, pełnił duchowy trud starczestwa, pomimo stałych i nawracających chorób. Tę posługę pełnił 30 lat, aż do czasu, gdy jego stan zdrowia uniemożliwił mu funkcjonowanie. Zmarł w 1891 roku; formalnie kanonizowany w 1988 roku.

Przedstawiamy czytelnikom wybrane listy świętego starca, kierowane do osób świeckich. Z bogatego zbioru korespondencji tłumacz starał się wybrać te, których treść jest zrozumiała i pożyteczna dla każdego odbiorcy.


* * *

Tak jak chrześcijanin, w szczególności, nie może uniknąć i przebywać bez pokus i doświadczeń, tak bywa też z monasterskimi wspólnotami, nie tylko z nowymi, ale i ze starymi. Człowiekowi dane od Boga wolność i rozum, i prawo objawienia; i ta wolność jest badana, jak człowiek ją wykorzysta. Nawet wolność aniołów była doświadczana, jak pisałem do sióstr w X, aby przeczytały w jadalni. Jeżeli badano wolność będących na niebiosach, to o ile bardziej badana jest wolność i zamiary żyjących na ziemi. Święty mnich Piotr Damasceńczyk pisze o sobie tak: „Rozważałem położenie będących wcześniej, i znalazłem, że we wszelkim stanie byli i są zbawiający się, i ginący” - i to dzieje się przez nasze zamiary. Jeśli porzucimy swoje pragnienia i rozważania, i postaramy się wypełnić pragnienia i rozważania Boże, to w każdym miejscu i każdym stanie zbawimy się. A jeśli będziemy trzymać się swoich pragnień i rozważań, to żadne miejsce, żaden stan nam nie pomoże. Ewa w raju przekroczyła przykazanie Boże, a Judaszowi nieszczęsnemu życie przy Samym Zbawicielu nie przyniosło żadnego pożytku. Wszędzie potrzebna jest cierpliwość i przymuszanie się do pobożnego życia, jak czytamy w Świętej Ewangelii.

23 października 1881 roku

autor: święty mnich Ambroży z Optiny
tłumaczenie: Michał Diemianiuk
za: azbyka.ru