polska: Zaleszany: pamięć św. wielkiej męczennicy Katarzyny

Zaleszany: pamięć św. wielkiej męczennicy Katarzyny

08 grudnia 2023

W żeńskim domu zakonnym w Zaleszanach obchodzono pamięć św. wielkiej męczennicy Katarzyny, patronki tutejszej wspólnoty. W dniu 6 grudnia, o godz. 17.00 świąteczne nabożeństwa rozpoczęły się całonocnym czuwaniem pod przewodnictwem biskupa supraskiego Andrzeja. Po nim wszyscy pielgrzymi posilili się poczęstunkiem przygotowanym przez siostry. O godz. 23.00 odczytany został akatyst do patronki domu zakonnego. Następnie odprawiono nocną św. Liturgię sprawowaną przez dziekana okręgu kleszczelowskiego, ks. prot. Sławomira Jarocewicza.

W dniu święta ponownie odsłużono akatyst do św. Katarzyny. Przed św. Liturgią hierarcha powitany został przez burmistrza Kleszczel Aleksandra Sielickiego oraz przełożoną wspólnoty mniszkę Katarzynę, która zaznaczyła, że mimo zimowej aury wielu wiernych przybyło, aby modlić się i wychwalać św. męczennicę Katarzynę.

Ze słowem pouczenia do wiernych zwrócił się biskup Andrzej, który szczegółowo przypomniał życie św. Katarzyny. Jego Ekscelencja podkreślił mądrość w życiowym wyborze i męstwo, jakim wykazała się święta znosząc tortury i wychwalając Chrystusa. „Wielka męczennica Katarzyna – mówił hierarcha – miała jedną prośbę do Boga, aby umrzeć jako chrześcijanka. Udało się Jej to, niosła swój krzyż do końca ziemskiego życia. Dlatego jest dla nas wspaniałym przykładem, jak nie zatracić duszy i zachować w sercu Chrystusa. Święty Jan Chryzostom mówił, że „pamięć świętego jest naśladowaniem świętego”. Obecnie, kontynuował Jego Ekscelencja, wiara stawiana jest na drugim planie. Aby stać się obcym dla grzechu, powinniśmy czerpać siłę w Cerkwi i ze świętych, których nam daje.

Po zakończeniu św. Liturgii biskup Andrzej wraz z duchowieństwem oddali uwielbienie ikonie oraz relikwiom św. Katarzyny. Wzniesiono modlitwy za wszystkich ofiarodawców i tych, którzy wnoszą wkład w budowę monasterskiej cerkwi. Podsumowując uroczystości Jego Ekscelencja przekazał arcypasterskie błogosławieństwo i świąteczne życzenia Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Metropolity Sawy. Przełożona na ręce biskupa Andrzeja złożyła podziękowania Jego Eminencji za imieninowe pozdrowienia, duchowieństwu i wiernym za wspólną modlitwę, życząc wszystkim zdrowia i pomocy świętej w trudnościach dnia codziennego. Uroczystości zakończyły się wspólną agapą podczas której rozdane zostało koliwo poświęcone na pamiątkę św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Siostry domu zakonnego w Zaleszanach zwracają się z prośbą o wsparcie budowy cerkwi św. Katarzyny i Męczenników Podlaskich zapewniając o codziennych modlitwach za wszystkich ludzi dobrej woli. Ofiary można przekazywać na konto:

Żeński Dom Zakonny Świętej Wielkiej Męczennicy Katarzyny
w. Zaleszany 21, 17-250 Kleszczele
Bank Spółdzielczy w Brańsku
18 8063 0001 0070 0706 5918 0001

ks. Paweł Kuczyński
zdjęcia: Jarosław Charkiewicz, Sławomir Kiryluk

za: orthodox.pl