polska: Bohohłasnik Witoszyńskiego - koncert muzyki cerkiewnej dawnej Rzeczpospolitej

Bohohłasnik Witoszyńskiego - koncert muzyki cerkiewnej dawnej Rzeczpospolitej

30 listopada 2023

26 listopada w cerkwi świętych apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie odbył się koncert muzyki cerkiewnej „Bohohłasnik Witoszyńskiego”, wydarzenie, którego celem było przybliżenie dorobku żyjącego na początku XX wieku Emiliana Witoszyńskiego oraz szerzej - prezentacja i popularyzacja tradycji muzycznych dawnej Rzeczpospolitej.

Tłumnie zebranych w pięknej, zabytkowej cerkwi parafialnej z XIX wieku, w imieniu organizatorów – Stowarzyszenia ORTHNET, przywitał Michał Uścinowicz. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: ks. Zdzisław Karabowicz – proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Wasilkowie, o. Jarosław Jóźwik – kanclerz Akademii Supraskiej i proboszcz parafii św. Mikołaja w Topilcu, o. Włodzimierz Misijuk – kustosz cerkwi akademickiej św. Marii Magdaleny w Białymstoku, pan Adrian Łuckiewicz – burmistrz Wasilkowa oraz pan Sławomir Nazaruk – rady sejmiku Województwa Podlaskiego. Głos zabrał pan Sławomir Nazaruk.

Przechodząc do części artystycznej wieczoru, pan Michał Uścinowicz przekazał głos panu Witalemu Michalczukowi.

Przybliżając zebranym postać Emiliana Witoszyńskiego i miejsce Bohohłasnika w kulturze prawosławnej dawnej Rzeczpospolitej, pan Witali Michalczuk zakończył swój wykład słowami: Witoszyński jest dla nas pewnym bodźcem, przykładem, zachętą, żeby zwrócić się do swojego. Zwrócić się do swojej kultury. W niej drzemie wielki potencjał. Wielki potencjał artystyczny do stworzenia nowej sztuki. Wzbogacenia swojego Kościoła. Wzbogacenia swojego państwa. Jest to coś, co można wykorzystać na różne sposoby. Zarówno w granicach świątyni, jak i w salach muzycznych, galeriach artystycznych. Na tym polega fenomen prawosławia, że prawosławie swoją integralnością sztuki, która jest nam objawiona w świątyni, tworzy zupełnie nowy gatunek sztuki awangardowej. Dlatego nasz koncert jest zachętą do twórczości, powrotem do twórczości naszych przodków i wyznaczeniem nowych możliwości do twórczości w Kościele.

Następnie centralne miejsce zajęły dwa chóry: chór złożony z uczestników warsztatów śpiewu cerkiewnego „Pieśni Bohohłasnika”, które Stowarzyszenie Orthnet organizowało w Akademii Supraskiej w lipcu tego roku, oraz Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej „Katapetasma”. Oba pod dyrekcją Lukasz Hajduczenia.

Dynamicznie zmieniając się miejscami, oba zespoły przedstawiły bogaty repertuar uwzględniający przede wszystkim materiał z „Pieśni Bohohłasnika” Emiliana Witoszyńskiego, ale obejmujący również utwory reprezentujące szersze spektrum tradycji śpiewu cerkiewnego dawnej Rzeczypospolitej. Usłyszeliśmy utwory paraliturgiczne, pieśni poświęcone cudotwórczym ikonom Bogurodzicy z terenów dawnej Rzeczpospolitej, kanty i modlitwy.Po występach chórów głos zabrał gospodarz tego wieczoru, proboszcz parafii prawosławnej w Wasilkowie, o. Anatol Hajduczenia. Serdecznie podziękował organizatorom i wszystkim chórzystom, wyrażając przy tym nadzieję na kolejne koncerty w wasilkowskiej cerkwi.

Po kolejnych podziękowaniach i wręczeniu kwiatów głos zabrał pan Łukasz Hajduczenia. Podkreślił on znaczenie pieśni paraliturgicznych w tworzeniu bezpośrednich, osobistych relacji wiernych z Bogiem na przestrzeni stuleci. Zwrócił uwagę, na to, że te utwory, niestety czasami marginalizowane i uznawane za ludową twórczość nienajwyższych lotów, są w rzeczywistości wytworem kultury bardzo wysokiej. Należą one do kultury, która w opozycji do popkultury dotyka prawdy i istoty życia, a przy tym cechują się one niesamowitą szczerością.

Wydarzenie zakończyło się odśpiewaniem Mnohaja Leta.

Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Województwo Podlaskie.


Patroni medialni: Radio Orthodoxia, TV Podlasie, cerkiew.pl.

Fotografie: Tomasz Grześ.