WIADOMOSCI.CERKIEW.PLVI Warsztaty ikonograficzne w Sandomierzu

VI Warsztaty ikonograficzne w Sandomierzu

Alena Golubets, 29 listopada 2023

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego abp. Abla, Prawosławnego Ordynariusza Diecezji Lubelsko – Chełmskiej, po raz VI miały miejsce warsztaty pisania ikon. W terminie od 20 do 26 listopada w siedzibie Prawosławnej Parafii pw. św. św. Równych Apostołom Braci Cyryla i Metodego w Sandomierzu uczestnicy pisali swoje własne ikony.

Grupa 14 osób przez cały tydzień spotykała się w parafialnej kancelarii, by pod okiem wybitnego artysty lektora Jana Grigoruka – ikonografa i pracownika Klasztoru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu, stworzyć swoją ikonę, swoje prywatne okno do budowania co raz to jakościowo lepszej relacji z Trójjedynym Bogiem.

Warsztaty rozpoczęły się w miejscowej świątyni dziękczynnym molebnem w obecności wszystkich uczestników, tak wyznania prawosławnego, jak i rzymskokatolickiego. W modlitwach skierowanych do Najwyższego można było usłyszeć zwroty skierowane o uświęcenie każdego trzymającego tak ołówek, jak i w dalszej kolejności pędzel. Wezwania skierowane do łaski Świętego Ducha zawierały się w uświęceniu wszystkich zgromadzonych, ale i każdego z osobna. W końcowych słowach dziękczynnej modlitwy, do zebranych uczestników zwrócił się proboszcz parafii, wyrażając nadzieję, że zainteresowani sumiennie przystąpią do czynienia świętego wizerunku, wyciszeni, uspokojeni i pełni wiary, że z pomocą Bożą uda się każdemu napisać pierwszą czy też kolejną ikonę.

Po nabożeństwie miał miejsce wykład inauguracyjny określający istotę ikony, jej historyczne i ewangeliczne uwarunkowania.

VI Warsztaty ikonograficzne zakończyły się aktem poświęcenia ikon po Boskiej Liturgii przez ks. prot. Marcina Chyla. Podczas niedzielnej homilii duchowny odniósł się do treści czytanej lekcji apostolskiej autorstwa ap. Pawła do Efezjan, w której to jest precyzyjnie określony stosunek jednostkowy do wiary, do chrztu, do Boga – Pana, będącego Ojcem, „który jest nad wszystkimi i przez wszystkich, i we wszystkich nas”. Ustosunkowując się do treści Ewangelii, duchowny podkreślił walory poprawnego rozumienia „miłości do bliźniego”. Proboszcz parafii w syntetyczny sposób przekazał wiernym poprawny sens interpretacji przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Rozwijając myśl, homileta wyróżnił niezbędny dla dzisiejszego społeczeństwa bezinteresowny trud o troskę, współczucie, pomoc drugiemu człowiekowi. Nie tylko dobrego sąsiada, który nam codziennie w jakiejś mierze pomaga, nie pracodawcę naszego, który naszą karierę zawodową wspiera i wspomaga, dając szansę na szybszy rozwój i zdobywanie nowych kwalifikacji, nie kolegę ze szkoły, którego znamy kilkadziesiąt lat od przysłowiowej podszewki, czy inne relacje doświadczone przez nas w trakcie naszego życia, ale każdego, z kim przychodzi nam się spotkać w niespodziewanym momencie naszej egzystencji, każdego, który faktycznie prosi o kromkę pożywienia, każdego, kto przyjdzie do nas z jakimś problemem. Takie współczucie powinno wynikać z realizacji przykazania wzajemnego miłowania, które jest podwaliną nowotestamentowego prawa obowiązującego po wszystkie czasy.

Warsztaty zostały zorganizowane we współpracy z następującymi podmiotami: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Gmina Sandomierz, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, Sandomierskie Centrum Kultury, Bank Żywności w Tarnobrzegu.

O wydarzeniu wspominano:
https://kielce.tvp.pl/74348667/modlitwa-zapisana-pedzlem-w-sandomierzu-zorganizowano-warsztaty-pisania-ikon
https://radiokielce.pl/1128750/w-sandomierzu-mozna-nauczyc-sie-sztuki-pisania-ikon/
https://tyna.info.pl/pl/738_sandomierz/206587_sandomierz-pod-okiem-mistrza-z-suprasla-zglebiaja-tajniki-pisania-ikon.html

Foto: ks. prot. Marcin Chyl, Alena Golubets, Daniel Dermanowski.