polska: Konkurs recytatorski Poezja Źródeł

Konkurs recytatorski Poezja Źródeł

22 listopada 2023

W dniach 1 września - 30 listopada 2023r. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski realizowane było zadanie publiczne w ramach działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pt. XVIII Spotkania z poezją w języku mniejszości narodowych „Poezja Źródeł”-dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej. W ramach zadania dnia 16 listopada 2023r. odbył się Konkurs recytatorski „Poezja Źródeł”.

Konkurs został zorganizowany przez Parafię Prawosławną pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Dubinach, przy współpracy parafialnego BMP, Hajnowskiego Domu Kultury, Telewizji Kablowej w Hajnówce oraz Liceum Ogólnokształcącego z DNJB w Hajnówce.

Do tegorocznej edycji Konkursu zgłosiło się 74 uczniów przedszkoli i szkół powiatu hajnowskiego (z Hajnówki, Dubicz Cerkiewnych, Narewki, Dubin, Czyż, Czeremchy).

Przesłuchania konkursowe odbyły się w Hajnowskim Domu Kultury, przebiegały w pięciu kategoriach: przedszkoli, szkół podstawowych kl. I-III i kl. IV-VI, oraz kl. VII i VIII szkoły podstawowej i szkół specjalnych.

Uczestnicy konkursy byli oceniani przez Jury w składzie:
Ks. mitrat Sławomir Chwojko, koordynator wizytatorów nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, Przewodniczący Komisji Oceniającej,
ks. Andrzej Busłowski, wizytator nauczania religii prawosławnej Dekanatu Narewskiego i Kleszczelowskiego, Diecezji Warszawsko-Bielskiej,
ks. Paweł Korszak wikariusz parafii prawosławnej pw. św. Dymitra w Hajnówce,
Pani mgr Anna Oksentowicz-Martyniuk, nauczycielka jęz. polskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce,
oraz Pani Marzena Sapieżko nauczycielka jęz. rosyjskiego w Liceum Ogólnokształcącym z DNJB w Hajnówce.

W każdej kategorii Jury przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.


Udział w konkursie pozwala uczniom postrzegać Prawosławie nie tylko poprzez pryzmat lekcji religii, ale poprzez poezję odkrywającą przed nimi szczególnie głębokie uczucia i wartości kreujące życie wierzącego człowieka. W recytowanych utworach w szczególny sposób wybrzmiewa chrześcijańska miłość, nadzieja, miłosierdzie i troska o drugiego człowieka. Udział w tym konkursie jest świadectwem bogactwa dusz i serc jego uczestników i opiekunów, którzy dostrzegają piękno Boga i świata. Swoim zaangażowaniem uczniowie wydobywają i ukazują to Boże piękno nie tylko dla siebie, ale dzielą się nim z innymi.

Uczniowie poprzez swoje recytacje przybliżają także grono wyjątkowych poetów - autorów cytowanych utworów, wśród których są wyjątkowi nauczyciele, wychowawcy, kształtujący i ukazujący nie tylko piękno poezji, ale dający swoim życiem wzór, kształtujący postawy i tożsamość religijną, kulturową, narodowościową, odkrywający źródło wiary, ukazujący wektory relacji międzyludzkich oraz określający stosunek człowieka do wszechmocy i wielkości Boga przez pokorę i posłuszeństwo - jak uczy św. Jan Złotousty.

Uczestnicy konkursu w wyjątkowy sposób ukazują prawosławną poezję wpisującą się tak mocno w dzieje kultury polskiej i innych narodów słowiańskich, których język uczniowie pięknie przybliżają.

W tym roku odbywała się XVIII. edycja Konkursu Prawosławnej Poezji Religijnej.

Z radością obserwujemy, że rokrocznie konkurs cieszy się zainteresowaniem uczniów. W ciągu pięciu edycji konkurs miał charakter międzynarodowy, w ciągu dwóch edycji ze względu na sytuację pandemiczną realizowany był w formie zdalnej. Na przestrzeni minionych lat do konkursu przystępowali uczestnicy z terenu powiatu hajnowskiego, oraz min. z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Warszawy, Radomia, Lublina, Białej Podlaskiej, Uścia Gorlickiego, Kijowa, Grodna, Mińska. Od 2005 do konkursu przystąpiło ponad 2350 uczestników. W tym roku konkurs odbywał się w szczególnym czasie – w roku obchodów jubileuszu 100-lecia autokefalii przez Cerkiew prawosławną w Polsce.

Recytatorzy wspaniale przygotowali się do konkursu, pod opieką swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Szczególnie dziękujemy Szanownemu Gronu Komisji Oceniającej za podjęty trud oceny uczestników oraz wszystkim nauczycielom za współpracę. Dziękujemy za pomoc przy realizacji konkursu młodzieży z II Liceum z DNJB w Hajnówce: Gabrieli Ackiewicz, Annie Dziubonos, Aleksandrze Jakimiuk Magdalenie Łęczyckiej Bartoszowi Ostapczukowi, Oskarowi Tellos, Janowi Wasilczyk, Mateuszowi Pawłowskiemu. Dziękujemy sponsorom, dzięki którym mogliśmy nagrodzić wszystkich uczestników konkursu. Dziękujemy lokalnej Telewizji Kablowej w Hajnówce za przygotowanie relacji z konkursu. Pani Barbarze Sadowskiej, Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury i pracownikom HDK dziękujemy za współpracę i pomoc w realizacji konkursu.

Laureaci XVIII. edycji Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej „Poezja źródeł”:
PRZEDSZKOLA
I MIEJSCE – Anastazja Niczyporuk, Przedszkole Nr 1 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Maria Ackiewicz
II MIEJSCE – Zuzanna Giermanowicz, Przedszkole Nr 1 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Maria Ackiewicz
II MIEJSCE – Piotr Pietruczuk, Niepubliczne Przedszkole Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Muskała
III MIEJSCE – Barbara Zabrocka, Przedszkole w Czyżach
Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka

WYRÓŻNIENIA
Sonia Chomicz, Przedszkole w Czyżach
Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka
Zofia Zabrocka, Przedszkole w Czyżach
Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka
Jakub Pucinik, Przedszkole w Dubinach
Nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski
Miron Artemiuk, Niepubliczne Przedszkole Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Muskała

SZKOŁY PODSTAWOWE KL I-III

I MIEJSCE – Aleksandra Sidoruk, kl. III Szkoła Podstawowa w Czyżach
Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka
I MIEJSCE – Gabriel Topolewski, kl. III Szkoła Podstawowa w Czyżach
Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka
II MIEJSCE – Igor Dmitruk, kl. III Szkoła Podstawowa w Czyżach
Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka
II MIEJSCE – Maria Biryłko, kl. II Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
II MIEJSCE – Amelia Kowalczuk, kl. I Szkoła Podstawowa w Czyżach
Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka
III MIEJSCE – Maria Kuptel, kl. II Szkoła Podstawowa Nr 4 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Monika Lewczukova
III MIEJSCE – Martyna Gawryluk, kl. II Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
III MIEJSCE – Patryk Zubrycki, kl. III Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk

WYRÓŻNIENIA

Aleksandra Siemieniuk, kl. I Szkoła Podstawowa w Dubinach
Nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski
Lena Pucinik, kl. II Szkoła Podstawowa w Dubinach
Nauczyciel przygotowujący: Pani Aniela Litwiniuk
Marta Kierkowicz, kl. III Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czeremsze
Nauczyciel przygotowujący: ks. Igor Ostapkowicz
Michalina Zagrzywiec, kl. III Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: ks. diak. Marek Maciuka
Magdalena Suproniuk, kl. III Szkoła Podstawowa w Czyżach
Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka
Aleksandra Zabrocka, kl. III Szkoła Podstawowa w Czyżach
Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka

SZKOŁY SPECJALNE

I MIEJSCE – Gabriel Rybaczuk, kl. V Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka
II MIEJSCE – Michał Miszczuk, kl. V Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka
III MIEJSCE – Marcin Lipiński, kl. VI Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka

SZKOŁY PODSTAWOWE KL IV-VI

I MIEJSCE – Magdalena Kiendyś, kl. VI Szkoła Podstawowa Nr 4 w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: ks. Jan Wołkowycki
I MIEJSCE – Anna Leszczyńska, kl. VI Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Maria Ackiewicz
II MIEJSCE – Michał Siemieniuk, kl. IV Szkoła Podstawowa w Dubinach
Nauczyciel przygotowujący: Pani Aniela Litwiniuk
II MIEJSCE – Damian Pryczynicz, kl. IV Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
III MIEJSCE – Anna Siemieniuk, kl. VI Szkoła Podstawowa Nr 4 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący ks. Jan Wołkowycki
III MIEJSCE – Gabriela Ostapkowicz, kl. V Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze
Nauczyciel przygotowujący: ks. Igor Ostapkowicz

WYRÓŻNIENIA

Aleksandra Monach, kl. VI Szkoła Podstawowa Nr 4 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: ks. Jan Wołkowycki
Łucja Solińska, kl. IV Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący ks. Marek Jurczuk
Jakub Biryłko, kl. V Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący ks. diak. Marek Maciuka
Jakub Aleksiejuk, kl. VI Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
Anna Minkiewcz, kl. VI Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hajnówce
Nauczyciel przygotowujący: Pani Maria Ackiewicz

SZKOŁY PODSTAWOWE Kl. VII – VIII
WYRÓŻNIENIA
Damian Chomczuk, kl. VII Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych
Nauczyciel przygotowujący: ks. Michał Markiewicz

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody do dn. 30 XI br. na ręce swoich nauczycieli w szkołach. Wszystkim Uczniom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za przygotowanie się i udział w Konkursie.

Projekt realizowany w ramach zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego - XVIII Spotkania z poezją w języku mniejszości narodowych „Poezja Źródeł”- dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków publicznych Województwa Podlaskiego
Przedsięwzięcie to mogło się odbyć dzięki wsparciu finansowemu i ofiarności sponsorów, którym serdecznie dziękujemy:
Fundusz Katechetyczny Warszawskiej Metropolii Prawosławnej
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Dubinach
Kancelaria Notarialna Pan Marek Wasiluk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SP. ZOO w Hajnówce
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce
Sz. P. Michał Kiryluk Telewizja Kablowa s.c.w Hajnówce
Sz. P Maria i Włodzimierz Mińko LEWIATAN Hajnówka
Sz. P. L. Wiluk L., W. Jałoza Apteka Melisa w Hajnówce
Piekarnia Podolszyńscy w Hajnówceautor: ks. Andrzej Busłowski
zdjęcia: ks. Andrzej Busłowski, ks. Marek Litwiniuk, Mateusz Pawłowski