polska: Konferencja metodyczno-katechetyczna w Komańczy

Konferencja metodyczno-katechetyczna w Komańczy

21 listopada 2023

Konferencję poprzedziło nabożeństwo dziękczynne w cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Komańczy, które sprawował ks. mitrat Julian Felenczak.

Konferencja odbyła się 18 listopada w świetlicy „Emaus” Diecezjalnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos” w Komańczy i rozpoczął ją słowem przywitania ks. mitrat mgr Julian Felenczak.

Otwarcia części plenarnej konferencji dokonał ordynariusz diecezji arcybiskup Paisjusz, który w swym słowie skierowanym do katechetów podkreślił: W obliczu trudności i kryzysów wiary młodego pokolenia, powinniśmy być wrażliwi na ich problemy. Niech zawsze emanuje z naszej strony pedagogiczna miłość, otwartość i gotowość do dialogu. Pracujmy nad budowaniem wspólnoty i tworzeniem więzi z uczniami, ponieważ tam tkwi większa szansa na owocną katechizację… Nasza postawa powinna być przepełniona gotowością do towarzyszenia młodemu człowiekowi… Niech waszą mocą będzie bogate życie wewnętrzne. Niech uczniowie widzą w was żywego i obecnego w świecie Boga...Rzucajcie ziarno słowa Bożego wszystkimi siłami, ale z przekonaniem, że to Bóg daje wzrost – zakończył władyka.

Następnie głos zabrał ks. prot. dr Andrzej Konachowicz, Doradca Metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej przy Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, który zapoznał zebranych z problematyką pracy online z katechetami i młodzieżą. Ks. mitrat dr Roman Dubec przedstawił problematykę pracy wizytatora katechezy prawosławnej. Mgr Anna Fal, nauczyciel j. ukraińskiego w Sanoku, przedstawiła zagadnienia oraz przeprowadziła warsztaty pracy metodyczno – naukowej z małymi dziećmi. Ks. mitrat mgr Piotr Pupczyk zajął się problematyką pracy katechetycznej z dziećmi z Ukrainy. Na zakończenie ks. prot. mgr Michał Konyk, konsultant diecezjalny ds. pomocy rodzinie i przeciwdziałaniu przemocy, wygłosił referat nt. Spotkanie z dzieckiem czyli jak być pomocnikiem Boga oraz przeprowadził warsztaty metodyczne dla katechetów.

Konferencję zakończył diecezjalny koordynator ds. nauczania religii Ks. mitrat mgr Julian Felenczak. Wyraził on wdzięczność za obecność i pouczające słowo arcybiskupowi Paisjuszowi, wszystkim prelegentom, jak i obecnym katechetom. Ks. koordynator podkreślił: pokazujmy pozytywny obraz lekcji religii … pokazujmy ją jako pracę piękną i potrzebną… Wypełniajmy jak najsumienniej powierzone nam zadania.


Ks. prot. mgr Jarosław Grycz.
Zdjęcia: autor, Archiwum Diecezji