polska: Nowość wydawnicza: Czytania Liturgiczne 2024

Nowość wydawnicza: Czytania Liturgiczne 2024

18 listopada 2023

"Czytania liturgiczne" to publikacja zawierająca teksty wyznaczone przez kalendarz cerkiewny według starego stylu jako czytania na poszczególne dni roku. W wiekszości to perykopy z Ewangelii i Apostoła, czyli Dziejów Apostolskich i Listów. W czasie Wielkiego Postu pojawiają się również fragmenty ze Starego Testamentu. Publikacja przy każdym dniu zawiera informacje o świętach, wspominanych świętych i wyznaczonych przez Cerkiew postach.

Lektura Pisma Świętego rozgrzewa duszę i napełnia ją słodyczą. Święci Ojcowie zalecają ją we wszelkich zmaganiach duchowych. Śledzenie codziennych czytań, wyznaczonych przez cerkiewny kalendarz, to praktyka pożyteczna w budowaniu życia duchowego i pomagająca zagłębić się w rytm liturgicznego życia Cerkwi. Lektura Ewangelii potrafi kruszyć najbardziej zatwardziałe serca, napełnia nadzieją i duchową mocą. Publikację "Czytania Liturgiczne 2024" oddajemy w ręce czytelników z nadzieją, że przyniesie im wiele korzyści i motywacji do zagłębienia się w tekst Pisma Świętego.

"Czytania liturgiczne według kalendarza cerkiewnego na 2024 rok" zostały wydane z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

Redakcja: o. archimandryta Piotr (Dawidziuk)
Opracowanie: Jakub Oniszczuk
Projekt okładki: Jakub Sobczak
Skład komputerowy: Łukasz Troc

Teksty Nowego Testamentu zgodnie z przekładem Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, teksty ksiąg Starego Testamentu: Uwspółcześniona Biblia Gdańska.

Informacje o wspomnieniach świętych i świętach za: Kalendarz Prawosławny 2024, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2023.

Wydawca: Stowarzyszenie OrthNet (redakcja serwisu cerkiew.pl).

"Czytania Liturgiczne 2024" są dostępne w wielu parafiach oraz w sklepie internetowym:
http://sklep.cerkiew.pl/product_info.php?products_id=5760
również w ofercie hurtowej:
http://sklep.cerkiew.pl/product_info.php?products_id=5761