polska: Wykład o świętych wodach Podlasia

Wykład o świętych wodach Podlasia

Sławomir Nazaruk, 17 listopada 2023

W dniu 9 listopada bieżącego roku w Centrum Kultury Prawosławnej w Bialymstoku odbyło się zorganizowane przez Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego spotkanie z Panią prof. Elżbietą Jekatierynczuk-Rudczyk na temat: "Święte wody na Podlasiu i ich znaczenie w życiu wiernych".

Na początku swego wystąpienia Pani Profesor zapoznała słuchaczy z prowadzonymi przez siebie badaniami nad naturalnymi wypływami wody podziemnej na Nizinie Połnocnopodlaskiej. Zgromadzeni mogli też zapoznać się z cechami hydrochemicznymi wody, do których należą między innymi: temperatura wody, przewodność elektrolityczna, odczyn wody, tlen rozpuszczony, rozpuszczony węgiel organiczny czy też żelazo całkowite.

Następnie prelegentka przeszła do tematu spotkania. Święte wody na naszym terenie występują w czterech mezoregionach. Są to Wysoczyzna Białostocka - Piatienka, Ryboły-Pietraszki, Święta Woda w Wasilkowie, Dolina Górnej Narwi, między innymi Bachury, Zajączki, Wysoczyzna Drohiczyńska, np. Grabarka, Tokary/Koterka. Największa ilość "Świętych wód" występuje na Równinie Bielskiej, a wśród nich Krynoczka, Knorydy, Stary Kornin czy też Miękisze. Oprócz wymienionych wyżej są też są też "Święte wody" mniej znane. Można do nich zaliczyć chociażby Prowały koło Moszczony Królewskiej, Lady/Kuraszewo, Gredele.

Spośród 27 "Świętych wód" na Nizinie Podlaskiej 22 są miejscami kultu prawosławnego, a 5 katolickiego.

W końcowej części spotkania zebrani dowiedzieli się, iż popularna "nasza Krynka" jest naturalną nieuzdatnianą wodą, a także iż warto przechowywać wodę w szklanych pojemnikach.

Pani Profesor zaproponowała też, aby Bractwo zorganizowalo w przyszłości wyjazd-pielgrzymkę w celu odwiedzenia jednorazowo większej ilości "Świętych wód".

Podczas Spotkania można bylo nabyć książkę Pani Elżbiety Jekatierynczuk- Rudczyk zatytułowaną: "Wody uznawane za święte na Nizinie Północnopodlaskiej w świetle analizy hydrochemicznej".

Fotografia: Adam Danilczuk