publicystyka: List 23. Gdzie jest Bóg?

List 23. Gdzie jest Bóg?

św. mnich Ambroży z Optiny, tłum. M. Diemianiuk, 20 grudnia 2023

Święty Ambroży z Optiny żył w latach 1812-1891. Urodził się w pobożnej rodzinie (dziadek był kapłanem), uczył się w seminarium w Tambowie, w 1839 roku przybył do Pustelni Optinskiej. Został do niej przyjęty w 1840, był uczniem starca Lwa, a po jego śmierci - starca Makarego. W 1842 roku złożył śluby zakonne, otrzymując imię Ambroży. W 1845 roku przyjął święcenia kapłańskie, po czym poważnie zachorował. Prawdopodobnie w 1848 roku, w czasie nasilenia choroby, przyjął wielką schimę, zachowując dotychczasowe imię. Od 1860 roku, po śmierci starca Makarego, pełnił duchowy trud starczestwa, pomimo stałych i nawracających chorób. Tę posługę pełnił 30 lat, aż do czasu, gdy jego stan zdrowia uniemożliwił mu funkcjonowanie. Zmarł w 1891 roku; formalnie kanonizowany w 1988 roku.

Przedstawiamy czytelnikom wybrane listy świętego starca, kierowane do osób świeckich. Z bogatego zbioru korespondencji tłumacz starał się wybrać te, których treść jest zrozumiała i pożyteczna dla każdego odbiorcy.


* * *

Chwała Bogu! I mnie Pan uczynił godnym dzisiaj przyjęcia Najczystszych i Boskich Tajemnic Chrystusowych [sakramentu Komunii – przyp. tłum.]. Wielkie jest miłosierdzie Syna Bożego wobec nas, grzesznych! Mówi bowiem w Świętej Ewangelii: „Nie przyszedłem bowiem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników ku pokajaniu” (Mt 9, 13). Nie dla sprawiedliwych przyszedł Pan na ziemię, ale dla zbawienia grzeszników. Z tego powodu ośmielamy się, grzeszni, na pokajanie; ale i nie zapominajmy o powiedzianym dla ewangelicznej grzesznicy: „Idź, i więcej nie grzesz” (J 8, 11).

Nie udaje mi się prawie w ogóle czytać książek. Wczoraj otworzyłem książkę świętego Dymitra Rostowskiego, i otworzyłem w miejscu, gdzie powiedziano: „Gdzie jest miłość, tam jest i Bóg; gdzie jest sprawiedliwość, tam jest Bóg; gdzie jest cnotliwe, czyste i nieskalane życie – i tam jest Bóg. Gdzie tego nie ma, i Boga tam nie ma”. Pamiętajmy o tym i trzymajmy się Bożej obecności przy nas, całkowicie oddalając się od tego, co przeciwne i niepodobające się Bogu. Pokój wam i duchowi waszemu.

Wielce grzeszny hieromnich Ambroży.

I pokój wszystkim! Żyjącym i umierającym. Żywymi i umarłymi włada Pan.

9 marca 1880 roku.

autor: święty mnich Ambroży z Optiny
tłumaczenie: Michał Diemianiuk
za: azbyka.ru