polska: 20-lecie Fundacji "Oikonomos"
kuchnia muzyka sklep
polska świat
publicystyka pytania i odpowiedzi archiwum
ogłoszenia wydarzenia fotogalerie
redakcja wesprzyj nas kontakt

20-lecie Fundacji "Oikonomos"

15 listopada 2023

12 listopada br. miały miejsce uroczystości związane z dwudziestoleciem funkcjonowania Fundacji "Oikonomos". Podsumowanie szerokiej działalności Fundacji odbyło się w murach Akademii Supraskiej. Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy dziękczynnej za wszystkich, którzy czynnie uczestniczyli w życiu Fundacji.

Następnie zgromadzonych w auli Akademii Supraskiej przywitał Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Oikonomos, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. Hierarcha przypomniał zebranym okoliczności powstania Fundacji oraz cele, które zostały postawione przy jej założeniu.

Hierarcha zauważył, jak imponujące są zrewitalizowane budynki, które zostały zaadaptowane na potrzeby Akademii Supraskiej. Arcypasterz, wspominając początki istnienia Fundacji Oikonomos, podkreślił, że zaczątkiem tego wszystkiego, co jest dziś w budynkach monasterskich, była odważna jak na tamte czasy decyzja ówczesnego biskupa białostockiego i gdańskiego Sawy o odbudowie klasztoru.

Rewitalizacja budynków monasterskich była możliwa dzięki pomocy wielu przychylnych ludzi. Jednakże środki przyznane przez różne urzędy musiały zostać właściwie i transparentnie wydatkowane. Stąd też powstał pomysł stworzenia fundacji, której głównej celem byłaby pomoc przy odbudowie klasztornych murów. Pierwszym przewodniczym Rady Fundacji był prof. Piotr Radziszewski, a członkami Rady Fundatorów biskup Jakub oraz prof. Joanicjusz Nazarko. Powołana została także Rada Fundacji oraz jej Zarząd, na czele którego stanęła Magdalena Żdanuk. Priorytetem działalności miało być wyremontowanie i zagospodarowanie budynków monasteru supraskiego. Za radą i doświadczeniem ks. Włodzimierza Misijuka, które pozyskał podczas swojej wcześniej działalności, wzorując się na Akademiach funkcjonujących na Krecie, w Finlandii i Czechach została podjęta decyzja o powołaniu Akademii Supraskiej – jednostki organizacyjnej Fundacji. Dzięki tym działaniom zespół pracujący przy Fundacji zrealizował pierwszy projekt inwestycyjny, który pomógł w pozyskaniu części środków na zagospodarowanie budynków klasztornych na potrzeby Akademii Supraskiej. Następnie arcybiskup Jakub opowiedział o zmianach w składzie osobowym Fundacji na przestrzeni ostatnich 20 lat, wyrażając jednocześnie ogromną wdzięczność wszystkim byłym i obecnym członkom fundacji.

Szczegółową historię działalności Fundacji Oikonomos przedstawiła jej prezes – Magdalena Żdanuk. Opisała inicjatywy, przedsięwzięcia oraz trudności, z jakimi zmagała się Fundacja na przestrzeni lat. Prezes Fundacji przedstawiła również najważniejsze zadania, które Fundacja Oikonomos wraz z jej jednostką organizacyjną – Akademią Supraską - realizowały przez ostatnich 20 lat, nie tylko w Supraślu, ale też regionie.

Zwieńczeniem uroczystości było uhonorowanie szczególnie zasłużonych dla Fundacji "Oikonomos" osób. W imieniu św. Soboru Biskupów PAKP orderami św. Marii Magdaleny II stopnia odznaczeni zostali fundatorzy Fundacji: prof. Joanicjusz Nazarko, Jan Kaczan, prof. Piotr Radziszewski, Przewodniczący Rady Fundacji prof. Jan Kochanowicz oraz Prezes Zarządu Fundacji Magdalena Żdanuk. Arcybiskup Jakub wręczył także Listy Pochwalne osobom szczególnie zaangażowanym w działalność Fundacji.

protodiakon Wiaczesław Perek
fotoreportaż autora i Jarosława Charkiewicza

za: oikonomos.pl