polska: Świętych Kosmy i Damiana w Bartnem

Świętych Kosmy i Damiana w Bartnem

15 listopada 2023

14 listopada to dzień niebiańskiego wspomnienia świętych, darmo leczących Kosmy i Damiana – patronów cerkwi parafialnej w Bartnem na Łemkowszczyźnie. 95 lat temu w Bartnem w nowej cerkwi prawosławnej tego dnia sprawowano pierwszą Świętą Liturgię.

W tym też dniu do rodzinnej wsi przodków wielkiego kompozytora Dymitra Bortniańskiego (Szkurata) przybył arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz, aby w asyście przybyłego duchowieństwa sprawować świętą Liturgię.

Władykę tradycyjnie przywitali: dzieci – słowami łemkowskiej poezji, starosta cerkiewny i proboszcz parafii.

Świętą Liturgię swym śpiewem upiększał miejscowy chór pod kierownictwem imości Marii Cidyło. Po Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się ks. mitrat Roman Dubec z Gorlic. Kaznodzieja w nawiązaniu do historii parafii skupił swoją uwagę na wielkim wymiarze cnoty chrześcijańskiej miłości, która pozwoliła naszym przodkom przetrwać ciężki czas unii i powrócić do wiary ojców.

Na zakończenie uroczystości liturgicznych z arcypasterskim pouczeniem do wiernych zwrócił się Arcybiskup Paisjusz. Arcybiskup podziękował proboszczowi ks. prot. Mirosławowi Cidyło i jego Imości za pracę, którą włożyli w odbudowę nie tylko tego, co materialne, ale i duchowe wśród parafian. Słowa wdzięczności zostały też skierowane do wszystkich parafian bortniańskiej cerkwi, którzy dbają o piękno swej świątyni pod mądrym kierownictwem swego proboszcza.

Na uroczystościach obecna była także Pani Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch.

Po zakończeniu uroczystości liturgicznych wszyscy wierni wraz w Władyką i duchowieństwem udali się na wspólny obiad przygotowany przez mieszkańców wsi.


ks. prot. Jarosław Grycz
zdjęcia: autor, Julian Felenczak