polska: Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Marta Juszczuk, 10 listopada 2023

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla, Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, w dniu 4 listopada odbyło się Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Obrady rozpoczęły się Św. Liturgią, którą celebrował diecezjalny opiekun BMP, ks. Marcin Gościk. Podczas nabożeństwa śpiewał chór złożony z młodzieży należącej do struktur bractw parafialnych.

Po nabożeństwie i śniadaniu rozpoczęto obrady. Na wstępie głos zabrał abp Abel, który powitał młodzież oraz zaproszonych gości z Zarządu Centralnego BMP w Polsce na czele z przewodniczącą – Gabrielą Nowaszewską. Ekscelencja podziękował Zarządowi BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej kończącemu swoją kadencję za owocną pracę na rzecz Cerkwi Prawosławnej oraz życzył udanych obrad. Następnie ks. Marcin Gościk, opiekun diecezjalnego Bractwa, podziękował władyce Ablowi za dotychczasowe wsparcie, a młodzieży za ich pracę, trud i czas poświęcony organizacji wszelkich przedsięwzięć, czyli pielgrzymek, zlotów, pomocy humanitarnej i wielu innych.

Kolejnym punktem programu było odczytanie sprawozdania z działalności diecezjalnego BMP za rok 2022/2023.

Tego dnia odbyły się również wybory nowego Zarządu BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Nową przewodniczącą Bractwa została Daria Waszczuk, wiceprzewodniczącym – Rafał Kościuczuk, sekretarzem – Natalia Grygoruk, a członkami Zarządu: Piotr Tarasiuk, Michał Kochan, Paulina Rudzka oraz Jakub Łoś.

Obrady zakończył wspólny obiad oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.

Serdeczne podziękowania należą się ustępującemu Zarządowi na czele z przewodniczącym – Krzysztofem Łosiem, zaś nowo wybranemu Zarządowi na czele z przewodniczącą – Darią Waszczuk życzymy Bożego błogosławieństwa oraz wytrwałości i sukcesów w działalności na niwie Cerkwi Prawosławnej.