Belgrad: pierwsze gimnazjum imienia patriarchy Pawła

Dominika Kovačević, 05 września 2016

Zmarły w 2009 patriarcha Paweł (serb. Pavle), uważany jest przez serbski naród za jeden z jego największych współczesnych autorytetów moralnych, jeszcze za życia mówiono o nim „święty”. Poprzednik obecnego zwierzchnika Serbskiego Cerkwi Prawosławnej – Jego Świątobliwości Ireneusza – został pochowany w belgradzkim monasterze Rakovica, w którym często się modlił.

Gimnazjum z tej dzielnicy Belgradu, wcześniej znane po prostu jako „Piętnaste”, postanowiło sobie obrać właśnie patriarchę Pawła na patrona – to pierwsze takie przedsięwzięcie w serbskiej stolicy.

Starania trwały rok: najpierw rodzice zgłosili inicjatywę dyrekcji szkoły, potem przeprowadzono głosowanie wśród nauczycieli, aż wreszcie propozycję przedłożono władzom cerkiewnym, lokalnym oraz Ministerstwu Edukacji. Cerkiew dała błogosławieństwo, władze lokalne również przychyliły się do prośby, jednak ministerstwo uznało, że szkoła nie prowadzi wyjątkowej działalności ani nie ma odpowiedniego ducha, które by czyniły ją godną tak wielkiego imienia.

Jednakże kadra gimnazjum i rodzice uczniów uznali, że to nie do ministerstwa należy ocena etyczna, czy szkoła na to zasługuje, i nie ustąpili w swych dążeniach. Szczęście im sprzyjało, bowiem zmienił się minister edukacji, i on akurat 24 lata temu był w komitecie założycielskim piętnastego gimnazjum, więc zna dobrze jego początki, dlatego też zgodził się na patronat patriarcha Pawła nad nim. Od pierwszego września br. szkoła nazywa się „Piętnaste gimnazjum – patriarcha Paweł”; nazwy instytucji w Serbii występują w mianowniku.

Strona szkoły

Na podstawie: novosti.rs