Opieka Bogarodzicy – Pokrow Matki Bożej

ks. prot. Adam Sawicki, 18 października 2023

W modlitwach naszych wspominaliśmy kilka dni temu niezwykłe święto – Pokrow Przenajświętszej Bogurodzicy. Próżno szukać informacji o objawieniu Matki Bożej Opiekuńczej na stronicach św. Ewangelii. Nie dokonało się ono za czasów Chrystusa. Zdarzenie to miało miejsce 1000 lat później, w pierwszej połowie X wieku. W niedzielę, 1-go października, o 4 godzinie nad ranem, w trakcie nabożeństwa Całonocnego Czuwania w Konstantynopolu, w świątyni w Blachernach, św. Andrzej Saloita (Christa radi jurodiwyj) ujrzał cudowne zjawisko – Królową Niebios, która w otoczeniu aniołów i świętych unosiła się na wysokościach. Jaśniejąc w słonecznej purpurze, Matka naszego Zbawiciela modliła się za wiernych mieszkańców stolicy. Więcej… Bogarodzica rozpościerała nad nimi, okrywała ich, płaszczem, maforionem Swego wstawiennictwa. Czy widzisz Królową i Panią wszystkich, modlącą się za cały świat? – pytał św. Andrzej swego ucznia Epifaniusza. Widzę, święty ojcze, i lękam się tego, co widzą moje oczy – odpowiedział przyszły patriarcha Bizancjum…

Żyjemy dzisiaj w trudnych czasach. Życie jednak nigdy łatwym nie było. U granic naszej ojczyzny rozgrywa się pełno wymiarowy zbrojny konflikt. Wielu z nas chorowało na covid, nadal boryka się z powikłaniami ostatniej epidemii. Społeczeństwo nasze doświadcza drożyzny artykułów spożywczych oraz nośników energii: prądu, węgla, gazu czy benzyny. Kiedyś też tak było: nazywano to wówczas wojną, zarazą i głodem. Jednak za panowania cesarza Leona VI Mądrego, zwanego również Filozofem (886-912), w X wieku,ale i później, ludzie w nieszczęściu szukali pomocy u Boga, w Bogarodzicy pokładali wiarę w lepsze jutro. To właśnie na ten czas datuje się powstanie jednej z najwspanialszych modlitw do Matki naszego Zbawiciela, do Opiekunki i Obrończyni rodu ludzkiego: К Богородице прилежно ныне притецем, гpешнии и cмирении, и припадем, в покаянии зовуще … Bладычице, помози на ны милосердовавши… (Władczyni, do Ciebie gorliwie przybiegamy, pomóż, okaż miłosierdzie, nie odwracaj się od sług Twoich, albowiem tylko Ciebie mamy jako jedyną Nadzieję).

Bracia i siostry. Jedną z kobiet, która była matką wielodzietnej rodziny, zapytano kiedyś, którą ze swych pociech kocha ona najbardziej, które dziecko najdroższe jest jej sercu, śmierć którego z nich wstrząsnęłaby nią najstraszniej… I jaką odpowiedź otrzymano? – Jakiego byś palca nie uciął, z jednej czy drugiej ręki, ból zawsze będzie identyczny, cierpienie równie okrutne. Bliźniaczych słów może użyć Bogarodzica w stosunku do każdego z nas. W osobie apostoła Jana, z woli Ukrzyżowanego Chrystusa, staliśmy się Jej dziećmi: Niewiasto, oto syn Twój. Ona zaś została naszą Opiekunką: Potem rzekł do ucznia: oto matka twoja (J 19,27).

Odpowiedzmy sobie zatem: czy Jej matczyne serce pozostawi nas bez opieki, czy matka zapomni o swych dzieciach, odwróci się od nich? Z własnych doświadczeń przypomnijmy ten czas, kiedy nasze dzieci były jeszcze nieporadne, wróćmy do tych dni i nocy, gdy wyrywał nas ze snu płacz naszych pociech… co przeżywaliśmy, jak się wówczas martwiliśmy... Z równą troską niepokoi się o nas Matka Niebios. Ileż bólu i zgryzoty zadają Jej nasze grzechy... Jakimż smutkiem łoży się na Jej współczującym sercu nasz egoizm i wyrachowanie... I choć z naszego powodu doznaje Ona aż tylu przykrości, to nadal jest z nami, modli się za nas. Wielką ma moc wytrwała modlitwa sprawiedliwego – zaświadcza apostoł Jakub, brat Pański, w 5 rozdziale listu kierowanego do chrześcijan (Jk 5,16). Wydarzenia, które zapoczątkowały Święto Opieki Bogarodzicy, udowadniają, jak wielką miłością darzy nas Matka Zbawiciela, jak wielką opieką nas otacza, jak się o nas kłopocze i uprasza u Boga miłosierdzie względem naszych grzechów i występków.

Modląc się przed ikoną Pokrowa Bożijej Matiery, dziękujmy za Jej wstawiennictwo, za omofor, za welon, który w Blachernach rozpostarła i którym nas nawet teraz ochrania.
Пресвятая Богородице, спасай нас.
Amiń.

ks. prot. Adam Sawicki
wikariusz parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku

za: Wiadomości PAKP

fotografia: lukasz /orthphoto.net/