polska: Święto Opieki Matki Bożej w Hańczowej

Święto Opieki Matki Bożej w Hańczowej

16 października 2023

Dnia 14 października, w dzień patronalnego święta Opieki Matki Bożej, parafia prawosławna w Hańczowej świętowała 65. rocznicę odnowienia życia cerkiewnego.

Na uroczystości przybył ordynariusz diecezji, arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz, którego u wejścia do cerkwi przywitały dzieci, młodzież, rada parafialna i proboszcz ks. mitrat Władysław Kaniuk.

Liturgię Świętą sprawował władyka w asyście duchowieństwa dekanatu krynickiego, oraz ks. archimandryty Teofila, ks. mitrata Bazylego Gałczyka i protodiakona Antoniego Jarego.

Śpiewał miejscowy chór pd. lektora Sławomira Kaniuka. Po Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się archimandryta Teofil.

Podczas Liturgii wzniesiono modlitwy za pokój w Ukrainie oraz ofiary tragicznej Akcji „Wisła”, obozów w Talerhofie, Jaworznie, jak i za wszystkich żyjących i zmarłych duchownych i wiernych parafii.

Na zakończenie uroczystości liturgicznych arcybiskup Paisjusz w słowie skierowanym do licznie zebranych wiernych podkreślił rolę Bogurodzicy w dziele naszego zbawienia. Władyka podziękował proboszczowi i parafianom hańczowskiej cerkwi za dbanie o piękno Domu Bożego i wierność Cerkwi prawosławnej. Na znak wdzięczności z okazji 65. rocznicy odnowienia życia cerkiewnego w Hańczowej, arcybiskup Paisjusz nagrodził wszystkich parafian z Hańczowej medalem św. Maksyma Gorlickiego.

Wszyscy wierni z duchowieństwem i władyką udali się na wspólny obiad przygotowany przez parafian, podczas którego dokonano prezentacji archiwalnych fotografii z uroczystości cerkiewnych w Hańczowej oraz wymieniono się wspomnieniami i refleksjami.

tekst ihumen Metody
zdjęcia: inok Andrzej i Stanislav Bily