Męski chór kameralny Kliros

15 października 2023

Męski chór kameralny „Kliros” działający przy diecezjalnym Ośrodku Kultury Prawosławnej „Elpis” w Gorlicach poprzez swoją działalność pragnie przede wszystkim kultywować i rozwijać cerkiewne tradycje śpiewacze na terenach Łemkowszczyzny.

Działalność rozpoczął we wrześniu 2010 roku z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Paisjusza, ówczesnego biskupa gorlickiego. Jego dyrygentem od momentu założenia jest ks. Jarosław Grycz. Chór propaguje bogactwo cerkiewnego śpiewu podczas różnego rodzaju okolicznościowych występów, wystaw i prelekcji. Często koncertuje. Brał udział w licznych koncertach kolęd (np. Zielona Góra, Gorlice, Krynica, Przemyśl, Lublin), a także Przeglądzie Kolęd w Krompachach na Słowacji i Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu.

Regularnie występuje na Międzynarodowym Festiwalu Chórów Cerkiewnych w Krynicy Zdrój. Uczestniczył także w Jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu „Dni Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce (2011) oraz Festiwalu „Psallite Deo” w Kętach, gdzie w kategorii chórów zajął II miejsce oraz został wyróżniony nagrodą specjalną ufundowaną przez Dyrektora miejscowego Domu Kultury.

Chór KLIROS od samego początku swego istnienia jest gospodarzem cyklicznych projektów propagujących śpiew cerkiewny w Beskidzie Niskim: „Bortniańskiego powrót do Bartnego” i „Śpiew z ikoną w tle”.

Dodatkową formą promocji swojej działalności są wydania płyt CD, zwłaszcza z rodzimymi melodiami Łemkowszczyzny. Kliros wydał do tej pory 4 CD z kolędami, zbiorem utworów liturgicznych, z nabożeństwem Parastasu oraz z przykładami melodii halickich.

W roku obecnym przygotowuje CD z zapisem Akatystu do św. Maksyma Gorlickiego.

Chór swoją działalność może realizować dzięki zaangażowaniu członków chóru i wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

DOKP ELPIS w Gorlicach
Zdjęcia: archiwum Ośrodka.