Nowoberezowo: dzień pamięci św. ap. i ew. Jana Teologa

Adrian Kazimiruk, 10 października 2023

Społeczność Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie w miniony poniedziałek, 9 października, uroczyście wspominała pamięć św. apostoła i ewangelisty Jana Teologa, patrona filialnej cerkwi w tejże parafii.

W niedzielny wieczór – wigilię święta – wierni zgromadzili się na wspólną modlitwę, jaką była wielka wieczernia z litią.

Nazajutrz najpierw sprawowano jutrznię, a następnie Boską Liturgię. Celebrantami tego nabożeństwa byli duchowni dekanatów: narewskiego, bielskiego oraz hajnowskiego, pod przewodnictwem ks. mitrata Jerzego Ackiewicza. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii kazanie wygłosił ks. Mikołaj Markiewicz.

Zwieńczeniem uroczystości była procesja wokół cerkwi. W jej trakcie dokonano poświęcenia nowego nagrobku ś.p. ks. Juliana Kłoczkowskiego oraz matuszki Anny Kłoczkowskiej. Nowy pomnik, który został ufundowany przez parafian, zastąpił dotychczasowy, zbudowany w 1946 r.

Na koniec do zgromadzonych zwrócił się ks. Jerzy Ackiewicz, który podziękował wszystkim za wspólną modlitwę, a także pozdrowił ks. Jana Kazimiruka, proboszcza nowoberezowskiej parafii, z dniem imienin.


Ks. Julian Kłoczkowski urodził się w 1832 roku. Ukończył Wileńskie Seminarium Duchowne, a rok później 14 listopada 1854 r. został wyświęcony na duchownego przez metropolitę litewskiego i wileńskiego Józefa (Siemaszko). Pierwszym miejscem posługi ks. Juliana była parafia Opieki Matki Bożej we wsi Zblany (ówczesna gubernia litewska, powiat lidzki).

Na polecenie metropolity Józefa (Siemaszki) 25 września 1855 r. ks. Julian zostaje przeniesiony do parafii św. ap. i ew. Jana Teologa w Nowoberezowie, gdzie niesie posługę przez kolejne 45 lat.

W październiku 1869 r. ojciec Julian został mianowany deputatem dekanatu kleszczelowskiego. Dziesięć lat później powołano go na stanowisko vice-dziekana wspomnianego dekanatu. W styczniu 1885 r. umarł dotychczasowy dziekan dek. kleszczelowskiego ks. Jan Budziłłowicz. Przez ponad pół roku stanowisko dziekana nie było obsadadzone. 23 sierpnia 1885 r. ks. Julian Kłoczkowski formalnie zostaje oddelegowany do pełnienia obowiązków dziekana. Status ten utrzymuje się przez ponad rok, aż do 3 grudnia 1887 r., kiedy to został on mianowany pełnoetatowym dziekanem. Stanowisko to piastował tylko przez 9 miesięcy do 26 sierpnia 1888 r. Wówczas, na własną prośbę, zostaje zwolniony z pełnionej funkcji. Odpowiedź na pytanie, dlaczego ks. Julian zdecydował się zrezygnować z dziekaństwa, możemy odnaleźć w tekście: Wspomnienie o zmarłym proboszczu nowoberezowskiej cerkwi, powiatu bielskiego, księdzu Julianie Kłoczkowskim , gdzie autor – ks. W. Romanowski stwierdza: on [ks. Julian] za często miewał bezsenne i pracowite noce; i już z pierwszą, poranną transzą poczty wysyłał odpowiedzi na wszelkie listy przychodzące od władz diecezjalnych. Po jego dwukrotnej prośbie o zwolnienie ze stanowiska, ś.p. arcybiskup Aleksy zgodził się mianować nowego dziekana.

Ks. Julian to postać szczególna dla nowoberezowskiej parafii. To za jego posługi wzniesiono nową, parafialną cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego (1873-1876), dokonano gruntownego remontu znajdującej się w tej samej miejscowości cerkwi św. ap. i ew. Jana Teologa. Staraniem o. Juliana wzniesiono także 3 kaplice-czasownie: św. Aleksandra Newskiego w Nowoberezowie (1867 r.), św. św. Męczenników Machabejskich w Nowoberezowie (1888 r.) oraz św. Jerzego Zwycięzcy w Czyżykach (1888 r). Ks. Julian doskonale wywiązywał się z obowiązków proboszcza, vice-dziekana i dziekana, o czym świadczy pokaźna liczba dokumentów zachowana w archiwum parafialnym.

Za zasługi o. Julian był wielokrotnie odznaczany: arcypasterskim błogosławieństwem (kwiecień 1872 r oraz 25 października 1883 r.), skufią (23 kwietnia 1874 r.), kamiławką (15 kwietnia 1878 r.), błogosławieństwem św. Synodu bez gramoty (kwiecień 1883 r.), złotym krzyżem napierśnym (nagroda z okazji święta Paschy 1887 r.), oraz orderem św. Anny III stopnia (6 maja 1895 r.).

Ojciec Julian zmarł 1 maja 1899 r i został pochowany przy cerkwi św. Jana, obok swojej matuszki Anny, która zmarła 17 grudnia 1898 r.

Tekst o ks. Julianie za: Sumariusz akt kancelarii Dziekana Kleszczelowskiego 1885 r. autorstwa Adriana Kazimiruka

Zdjęcia: Jakub i Adrian Kazimiruk
Pełna fotogaleria - Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie