polska: Świętego Serafina Zahorowskiego-Przemyskiego w Rzeszowie

Świętego Serafina Zahorowskiego-Przemyskiego w Rzeszowie

09 października 2023

Dnia 7 października, w sobotę przed świętem Opieki Matki Bożej miały miejsce uroczystości ku czci Św. mnicha wyznawcy Serafina Zahorowskiego–Przemyskiego, którego relikwie spoczywają w rzeszowskiej cerkwi. W przeddzień sprawowane było całonocne czuwanie. W sam dzień święta do Rzeszowa przybył Ordynariusz Diecezji Przemysko – Gorlickiej, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Arcybiskup Paisjusz. Swego arcypasterza u progu cerkwi przywitali najmłodsi parafianie słowami poezji:

„Dziś dzień naszego Serafina, on z nami zawsze tu przebywa, gdy nas napełniają smutki lub radości, przychodzimy do niego w gości, tak często do relikwii Jego przybiegamy i ukojenia u niego szukamy. On nas zawsze wysłuchuje i przy swoich relikwiach na nas oczekuje. Jego obecność nas raduje i do czynienia dobra przekonuje. Dziś w modlitwach go prosimy, niech nami się opiekuje i Was Władyko w dobrym zdrowiu na długie lata zachowuje”.

Władyka sprawował Św. Liturgię w asyście duchowieństwa diecezji. Po Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się ks. mitrat Julian Felenczak. Śpiewał chór pd. Ks. prot. Jarosława Grycza.

Podczas Liturgii wzniesiono modlitwy o pokój w Ukrainie oraz za Śp. arcybiskupa Adama.

Na zakończenie uroczystości liturgicznych z pouczającym słowem do wiernych zwrócił się władyka Paisjusz.

Pokrzepieni duchowo po zakończeniu nabożeństw wszyscy udali się na wspólny posiłek przygotowany przez rzeszowskich parafian.

Święty mnichu wyznawco Serafinie módl się za nas grzesznych!

Ks. prot. Dariusz Bojczyk
zdjęcia: lektor Dawid Strzałka, Olga Drążek-Shabanova