Spotkanie Bractwa CiM w Białymstoku

Halina Borowik, 09 października 2023

Zebranie Bractwa świętych Cyryla i Metodego Koła nr 1 w Białymstoku nt. “Symbolika Św. Liturgii”.

W niedzielę 1 października, po świętej Liturgii, w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyło się spotkanie Bractwa Świętych Cyryla i Metodego Koła nr 1 oraz zaproszonych gości.

Głównym punktem spotkania był wykład ks. dr. Włodzimierza Misijuka - teologa, kustosza cerkwi akademickiej św. Marii Magdaleny w Białymstoku, duszpasterza środowiska akademickiego, kapelana szpitalnego w USK w Białymstoku, na temat “Symbolika Boskiej Liturgii”.

Prelegent w zrozumiały sposób objaśniał kolejne etapy najważniejszego nabożeństwa cyklu dobowego – świętej Liturgii. Dokładnie przedstawił pierwszą część Liturgii - proskomidię, której nazwa pochodzi z języka greckiego /proskomizo-przynoszę/ i oznacza przynoszenie przez chrześcijan chleba i wina do św. Eucharystii. Omówił również Liturgię katechumenów i wiernych.

Św. Liturgia to wspólne dzieło kapłana i uczestniczących ludzi składania ofiary i dziękczynienia Bogu za całokształt naszego życia. O. Włodzimierz niejednokrotnie podkreślał, że w nabożeństwie muszą jednocześnie uczestniczyć kapłani i ludzie pragnący zjednoczyć się z Bogiem. Każdy gest i każde słowo Św. Liturgii jest tego świadectwem. Mówca wyjaśnił również, że 97% tekstów liturgicznych pochodzi z Pisma Świętego.

Wszystkie cytowane teksty liturgiczne dokładnie wyjaśniał i tłumaczył na język polski. Słuchacze z zainteresowaniem słuchali i przyjmowali do serca, że uczestnicząc w Misterium Boskiej Liturgii, uczestniczymy również w wielkiej tajemnicy Wieczerzy Jezusa Chrystusa.

Ks. Włodzimierz zachęcał do nieustannego duchowego ubogacania się. Zaprezentował przetłumaczona przez siebie lekturę – książkę pt: “Przeżywanie liturgii”, której autorem jest Stanley S. Harakas.

Wszyscy zebrani gratulowali o. Włodzimierzowi, dziękowali i prosili o dalsze wykłady na ten temat.

Wierom, Nadziejom, Lubom i Sofijom złożyliśmy życzenia i zaśpiewaliśmy Mnohaja Leta i długo jeszcze rozmawialiśmy przy kawie, herbacie i słodyczach.

Wszystkich chętnych zapraszamy serdecznie na nasze spotkania.