II Międzydiecezjalny Obóz Młodzieżowy w Gładyszowie

ks. Marek Kiślak , 02 września 2016

We wtorek 30 sierpnia zakończył się II Międzydiecezjalny Obóz Młodzieżowy Diecezji Wrocławsko–Szczecińskiej i Przemysko-Gorlickiej.

Pierwszy obóz odbył się w ubiegłym roku w Prawosławnym Domu Opieki św. Stefana w Cieplicach, druga edycja obozu miała miejsce w Gładyszowie w ośrodku ELEOS.

Młodzież wspólnie zdobyła Jaworzynę Krynicką, zwiedziła zabytkowe cerkwie łemkowskie, odbyła wycieczkę do Baredjowa na Słowacji. Na spotkaniach z proboszczami poszczególnych parafii uczestnicy obozu poznali historie cerkwi, jak również charakterystyczne cechy architektury i wyposażenia świątyń. Natomiast w drodze do Gładyszowa młodzież odwiedziła krakowską cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.

Obóz był doskonałą okazją do wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń.  Zbiegł się również z ogólnopolską konferencją młodzieży zorganizowaną przez ks. Arkadiusza Barańczuka, podczas której przedyskutowano szereg nurtujących młode pokolenie problemów i wyzwań.

Pomysłodawcą obozów międzydiecezjalnych jest Biskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz. Obozy odbyły się dzięki finansowemu wsparciu Evangelische Kirche Mitteldeuchland.

Serdeczne podziękowania składamy ks. Arkadiuszowi Barańczukowi za organizację, wysiłek i miłe przyjęcie młodzieży.

Fot: autor