Święto najstarszej parafii Bielska Podlaskiego

22 września 2023

Święto Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim jest nie tylko świętem parafialnym najstarszej bielskiej parafii. Uznawane jest za jedno ze świąt obchodzonych przez całe miasto i okoliczne wsie. Charakterystyczną cechą święta od zawsze było nocne czuwanie wiernych w miejscowej świątyni połączone ze śpiewem pieśni paraliturgicznych. Tegorocznym obchodom święta przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski.

Uroczystości rozpoczęły się w przeddzień święta całonocnym czuwaniem. Hierarchę przed świątynią witali przedstawiciele dzieci i młodzieży, rada parafialna, a w samej świątyni proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz.

Świąteczna noc upłynęła na modlitwie. Odsłużono trzy akatysty: do Bogurodzicy (czytany i śpiewany) za zmarłych oraz dwie św. Liturgie, o godzinie 24.00 oraz 7.00, po której poświęcono wodę. Na obydwu Liturgiach wielu wiernych przystąpiło do sakramentu spowiedzi i św. Eucharystii.

Główna św. Liturgia rozpoczęła się o godz. 10.00 i celebrowana była przez arcybiskupa Grzegorza. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii kazanie wygłosił ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk – dziekan bielskiego okręgu oraz proboszcz parafii pw. archanioła Michała w Bielsku Podlaskim. Kaznodzieja, podkreślając wieloletnią, a nawet wielowiekową tradycję święta w miejscowej parafii zauważył, iż wierni zawsze zbierali się w cerkwi preczisteńskoj, aby oddać pokłon Tej, z której narodził się Zbawiciel Jezus Chrystus. Zaznaczono, że narodzenie Bogurodzicy jest jednocześnie początkiem zbawienia rodzaju ludzkiego. Każdy obecny w świątyni, nie tylko w tym dniu, ale nieustannie, powinien pamiętać o wielkiej miłości Bożej do człowieka, która zapoczątkowała zbawienie. Następnie duchowny wyjaśnił, na czym polega zdobywanie zbawienia, wskazując m.in. walkę z grzechem i nieustanną pamięć o przestrzeganiu przykazań Bożych, pomimo grzesznych skłonności. Kaznodzieja zaakcentował konieczność wychowywania w tym duchu kolejnych pokoleń prawosławnej młodzieży. Podczas centralnej św. Liturgii wielu wiernych przystąpiło do św. Eucharystii.

Obchody święta parafialnego zakończyła uroczysta procesja wokół świątyni, po której do wiernych zwrócił się arcybiskup Grzegorz. Hierarcha przekazał arcypasterskie błogosławieństwo i zapewnienie o modlitewnej pamięci Jego Eminencji metropolity Sawy. Następnie nawiązując do rodziców Bogurodzicy, Joachima i Anny, wskazał na potrzebę trwania w wierze pomimo wszelkich trudności i nieprzyjemności. W ich życiowej postawie zauważyć można realizację słów proroka Dawida z Psalmu 33: „Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego; lecz ze wszystkich Pan go wybawia”. Jego Ekscelencja ubolewając powiedział, że współczesny człowiek niestety nie potrafi cierpliwie znosić trudności, trwając w wierze i modlitwie. Dlatego często nie otrzymuje oczekiwanych duchowych owoców. Kończąc, arcybiskup Grzegorz podziękował wszystkim za udział w święcie, poczynając od duchowieństwa z dziekanem ks. Leoncjuszem Tofilukiem na czele, poprzez przedstawicieli władz samorządowych, chór wraz z dyrygentką, na zebranych wiernych kończąc.

ks. Paweł Zabrocki
za: orthodox.pl

fotografie: Irena Łozowik
za: www.bielsk-hodigitria.pl