polska: Konferencja Duchowieństwa Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
kuchnia muzyka sklep
polska świat
publicystyka pytania i odpowiedzi archiwum
ogłoszenia wydarzenia fotogalerie
redakcja wesprzyj nas kontakt

Konferencja Duchowieństwa Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

ks. Michał Doroszkiewicz, 19 września 2023

18 września 2023 Cerkiew prawosławna obchodziła liturgiczną pamięć Świętego Męczennika- Wyznawcy Atanazego Ihumena Brzeskiego który jest Niebiańskim Orędownikiem Diecezji Lubelsko- Chełmskiej. Tegoroczne obchody święta diecezji odbyły się w katedralnej cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie. Obchody rozpoczęła Boska Liturgia sprawowana przez ordynariusza diecezji Jego Ekscelencję Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla. Wraz z arcybiskupem Boską Liturgię sprawowali księża dziekani; ks. mitrat Andrzej Łoś z Lublina, ks. mitrat Jerzy Ignaciuk z Włodawy, ks. mitrat Jan Dmitruk z Międzylesia, ks. mitrat Andrzej Pugacewicz z Białej Podlaskiej oraz ks. mitrat Witold Charkiewicz z Zamościa. Funkcję diakońską pełnił ks. Wadim Sztemburskij z Mińska Mazowieckiego oraz ks. Roman Kalitan. W czasie nabożeństwa z pouczającym słowem zwrócił się ks. prot. Marcin Chyl z Sandomierza. Kaznodzieja przedstawił postać św. Atanazego jako obrońcy wiary prawosławnej w trudnych czasach szalejącej unii brzeskiej. Sandomierski proboszcz podkreślił, iż obecnie św. Atanazy jest wzorem do naśladowania dla kapłanów, jak i wiernych prawosławnych, zmagających się z problemami współczesności. Nabożeństwo swym śpiewem uświetnił chór Duchowieństwa Diecezji Lubelsko- Chełmskiej pod dyrygenturą ks. diakona Ivana Natiażko.

Po Boskiej Liturgii i wspólnej fotografii przed cerkwią katedralną arcybiskup Abel wraz z duchowieństwem udali się do budynku diecezjalnego, aby rozpocząć drugą część konferencji. Na początku diecezjalnego zebrania swymi doświadczeniami podzielił się ks. prot. Jan Grajko z Kodnia. Temat wykładu brzmiał następująco „ To, co szkodzi uczy - wykorzystanie doświadczeń unijnych w praktyce duszpasterskiej i relacjach międzywyznaniowych”. Prelegent w swym wystąpieniu odniósł się do ubiegłorocznej konferencji, która odbyła się w Lublinie i dotyczyła tragicznej w skutkach unii brzeskiej. Ks. Jan zaakcentował, iż problem unii brzeskiej do dnia dzisiejszego jest wielkim problemem w dialogach ekumenicznych. Prelegent zwrócił również uwagę na znaczenie Świętej Tradycji w prawosławiu. Naruszenie lub zmiana tego, co otrzymaliśmy od naszych ojców, może doprowadzić do duchowej degradacji życia wiernych naszej Cerkwi. Ks. Jan podkreślił, iż jako proboszcz parafii w Kodniu, który jest miejscem szczególnym na Południowym Podlasiu, styka się z ludźmi różnych religii, z którymi prowadzi dyskusje, przedstawiając stanowisko Cerkwi prawosławnej w różnych problemach współczesnego świata. Kodeński proboszcz zwrócił uwagę na rolę kapłana we współczesności, akcentując iż kapłan całe życie powinien się uczyć teologii, a pozostanie wyłącznie przy wiedzy zdobytej tylko w seminarium nie jest dzisiaj wystarczające w sprawowaniu swej posługi duszpasterskiej. „Teologiem jest ten, kto się modli” – przypomina w wykładzie ks. Jan.

Po wykładzie ks. Jana głos zabrał ordynariusz diecezji arcybiskup Abel, który zwrócił się ze słowami pouczenia do zebranego duchowieństwa. Arcybiskup odniósł się do postaci św. Atanazego Brzeskiego jako wielkiego wzoru oddania aż do śmierci Świętemu Prawosławiu. Św. Atanazy, gdy szedł na sejm do Warszawy, aby tam bronić wiary, uświęcił swą osobą tereny naszej diecezji, np. Terespol, Białą Podlaską czy Siedlce. Gdy Diecezja Lubelsko-Chełmska odrodziła się w 1989 roku, nie było wątpliwości, iż to św. Atanazy powinien zostać jej niebiańskim opiekunem. Władyka podkreślił trudności życia we współczesnym świecie, który coraz bardziej obojętnie podchodzi do życia religijnego. Relatywizm coraz bardziej przenika do świata, jednak kapłani są zobowiązani do głoszenia Ewangelii w każdym miejscu i czasie. Władyka podkreślił ogromną rolę kapłanów, którzy wszelkimi sposobami powinni prowadzić swych wiernych do zbawienia. Szczególnie w obecnych czasach, gdy ogromna liczba ludzi zza wschodniej granicy znajduje się na terenie Lubelszczyzny, zadaniem kapłanów jest zachęcanie tych ludzi wszelkimi możliwymi sposobami, aby znaleźli drogę do cerkwi. Władyka przypomniał duchowieństwu, iż ma obowiązek w możliwie najaktywniejszy sposób prowadzić katechezą dla dzieci i młodzieży na terenie swej parafii. W trakcie konferencji arcybiskup Abel odniosł się również do gospodarki świecami w parafii, przedstawiając nową koncepcję dystrybucji, która będzie obowiązywała od nowego roku.

Po słowie arcypasterza był czas na wolne wnioski. Swymi doświadczeniami podzielili się ks. prot. Korneliusz Wilkiel z Biłgoraja, ks. archimandryta Ambroży z Kostomłot oraz ks. prot. Marcin Gościk z Białej Podlaskiej. Jednym z tematów był problem udzielania sakramentu chrztu, a w szczególności problem wybierania nieprawosławnych rodziców chrzestnych.

Po konferencji duchowni udali się na wspólną agapę. Ordynariusz diecezji podziękował duchownym za przybycie oraz udzielił zebranym arcybiskupiego błogosławieństwa. Po konferencji duchowieństwo powróciło do swych obowiązków w parafiach.

ks. Mateusz Jaszczuk