świat: Międzynarodowa konferencja we włoskim Bose

Międzynarodowa konferencja we włoskim Bose

ihumen Pantelejmon, 12 września 2023

W dniach 5-9 września we włoskiej miejscowości Bose (Piemont) odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona apoftegmatom Ojców Pustyni ("La sapienza del deserto: i detti dei padri e delle madri").

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci Cerkwi lokalnych: metropolita Pizydii Hiob, metropolita Włoch Polikarp, biskup Termy Atenagoras (Patriarchat Ekumeniczny), biskup Kaffy Piotr (Patriarchat Moskiewski, Portugalia), biskup Zachodniej Europy Justyn (Serbski Kościół Prawosławny), biskup Ballsh Asti (Albania), biskup Toledo Aleksander (USA), a także hierarchowie i duchowni innych Kościołów chrześcijańskich.

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, PAKP reprezentował ihumen Pantelejmon (Karczewski).

Uczestnicy, którzy przybyli na konferencję z ponad dwudziestu krajów, wysłuchali wykładów światowej klasy specjalistów egiptologii, historii, duchowości i języka koptyjskiego. Wystąpili m.in.: o. Agapie Corbu (Rumunia), Samuel Rubenson (Szwecja), Adalberto Piovano (Włochy), Athanasios Papathanasiou (Grecja), Norman Russell (Wielka Brytania), Tim Vivian (USA), o. Markos el-Makari (Egipt), a także znana polska papirolog i historyk starożytności prof. Ewa Wipszycka.

W wystąpieniach przedstawiony został kontekst historyczny narodzin życia mniszego w Egipcie, jako "drugiego daru Nilu" po wielkiej cywilizacji starożytnego Egiptu Faraonów. Ojcowie pustyni pozostawili po sobie wielką spuściznę w postaci "apoftegmatów" - obszernego zbioru krótkich przypowieści, historii, anegdot i wypowiedzi, które w przystępny, a niekiedy nawet humorystyczny sposób przedstawiają mechanizmy życia duchowego. Omówiono główne cnoty przestawione w apoftegmatach: posłuszeństwo, pokorę, cierpliwość, gościnność i ascezę. Dyskutowano o recepcji niezmiennie ważnych wartości egipskich pustelników w życiu codziennym współczesnego człowieka. Szczególną uwagę poświęcono świętym, których imiona najczęściej pojawiają się w twórczości ojców i matek pustyni - św. Antoniemu Wielkiemu, abbie Pimenowi, abbie Sysoesowi, ammie Synkletyce i Ewagriuszowi z Pontu. Wybitnym badaczem postaci Ewagriusza jest schiarchimandryta Gabriel (Bunge) z pobliskiego monasteru w Szwajcarii, który nie mógł przybyć na konferencję, a w którego imieniu udział wzięli mnisi z Lugano - jego duchowi uczniowie.

Przedstawiciele lokalnych Kościołów prawosławnych i naukowcy przyjechali do Bose po raz 29. Cykl włoskich konferencji trwa już od 1993 r. Jego efektem są m.in. liczne publikacje poświęcone prawosławnej duchowości o znaczeniu międzynarodowym, pełniące dużą funkcję misyjną. Zeszłoroczna konferencja poświęcona była twórczości św. Izaaka Syryjczyka.

zdjęcia: archiwum konferencji