polska: Starożytny Izrael - ćwiczenia interaktywne

Starożytny Izrael - ćwiczenia interaktywne

Stefan Dmitruk, 12 września 2023

Ćwiczenia interaktywne z tematu „Starożytny Izrael” umieszczono na stronie www.lekcjahistoriionline.wordpress.com. Materiał edukacyjny, z którego można skorzystać na lekcjach religii prawosławnej, jest na poziomie 5. klasy szkoły podstawowej.

Interaktywne ćwiczenia dotyczą najważniejszych postaci historycznych - proroka Mojżesza, praojca Abrahama, królów Dawida i Salomona - związanych z dziejami Izraelitów. Wykonując ćwiczenia, uczeń może się zapoznać z symboliką religii i kultury żydowskiej, a także uszeregować chronologicznie najważniejsze wydarzenia z historii narodu wybranego.

Z ćwiczeń można skorzystać w formie stacjonarnej lub online na lekcjach religii prawosławnej, historii lub wiedzy o kulturze. Mogą być podsumowaniem lub uzupełnieniem realizowanych tematów z katechezy prawosławnej. Są pomocne w utrwaleniu i powtórzeniu wiadomości na poziomie szkoły podstawowej.

Zadania opracowano z wykorzystaniem aplikacji Genial.ly (Hiszpania) oraz Learning Apps (Szwajcaria). Strona wykorzystuje amerykański system zarządzania treścią WordPress. Lekcje i materiały dydaktyczne umieszczone na stronie www.lekcjahistoriionline.wordpress.com są bezpłatne, udostępniane na zasadzie wolnej licencji i otwartych zasobów edukacyjnych (ang. Open Educational Resources, OER).

Stronę www.lekcjahistoriionline.wordpress.com opracował dr Stefan Dmitruk – niezależny naukowiec i edukator. Została uruchomiono w marcu 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 i przejściem szkół na naukę zdalną. Na stronie można skorzystać z lekcji i ćwiczeń interaktywnych z historii na poziomie szkoły podstawowej. Są też materiały edukacyjne, którymi warto wzbogacić katechezę prawosławną. Autor strony otrzymał Medal „Diligentiae – Za Pilność” 2021 (Prezydent Miasta Białystok), wyróżnienie Międzynarodowego Konkursu Dobrych Praktyk Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2020 w kategorii edukacja (Urząd Miasta Lublin; patronat honorowy: Komisja Europejska). Twórca strony posiada Certyfikat Microsoftu Innowacyjnego Edukatora 2020 i Educator Microsoft 2023.

Do połowy września 2023 r. www.lekcjahistoriionline.wordpress.com zanotowała 57.330 unikalnych odwiedzin i 167.500 wyświetleń. Z materiałów dydaktycznych skorzystali nauczyciele z Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii, Egiptu, Tunezji, Syrii, Niemiec, Szwecji, Belgii, Litwy i Ukrainy. Autor współpracuje m. in. z polskimi szkołami podstawowymi w Stanach Zjednoczonych i Holandii, Lubelskim Towarzystwem Genealogicznym, Wydziałem Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Dzięki współpracy z Barbarą Pawluczuk ze Szkoły Podstawowej nr 46 Specjalnej w Białymstoku, która prowadzi stronę www.specjalnelekcje.wordpress.com, powstały materiały dydaktyczne z historii, dostosowane i dedykowane uczniom ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE).

Link do ćwiczeń https://lekcjahistoriionline.wordpress.com/izrael/
Informacje o stronie:
www.lekcjahistoriionline.wordpress.com
www.facebook.com/LekcjaHistoriiOnLine
https://twitter.com/LekcjaH
www.linkedin.com/company/lekcja-historii-online

Stefan Dmitruk (Białystok)