polska: Międzynarodowe spotkanie mnichów i mniszek
kuchnia muzyka sklep
polska świat
publicystyka pytania i odpowiedzi archiwum
ogłoszenia wydarzenia fotogalerie
redakcja wesprzyj nas kontakt

Międzynarodowe spotkanie mnichów i mniszek

06 września 2023

Czwartego września br., odbyło się kolejne Międzynarodowe spotkanie mnichów i mniszek. Tegoroczne spotkanie miało miejsce w monasterze św. Onufrego w Jabłecznej. Temat spotkania brzmiał: „Mnisi-wyznawcy i obrońcy wiary prawosławnej, w nawiązaniu do 100-lecia autokefalii PAKP”.

Konferencję rozpoczęła św. Liturgia celebrowana przez biskupa supraskiego Andrzeja, podczas której miały miejsce postrzyżyny w riasofor nowicjusza Mikołaja. Śpiewał chór sióstr z monasteru w Turkowicach, a w ołtarzu modlili się metropolita warszawski i całej Polski Sawa, arcybiskup bielski Grzegorz oraz biskup hajnowski Paweł. Po zakończeniu św. Liturgii metropolita Sawa złożył życzenia urodzinowe ihumenii Anastazji.

Część plenarną spotkania rozpoczął Jego Eminencja metropolita Sawa, który przywitał przybyłych gości, a następnie odniósł się do tematu konferencji. Obrady prowadził biskup Andrzej. Wzięli w nich udział hierarchowie obecni podczas św. Liturgii, ihumenia Stefania przełożona monasteru w Zimnym (Ukraina), hieromnich Aleksander ze Słowacji, a także przełożeni i przedstawiciele wszystkich monasterów PAKP.

Z pierwszym referatem wystąpiła ihumenia Stefania, która przedstawiła temat: „Mnisi – wyznawcy i obrońcy świętej wiary prawosławnej”. Z kolejnym referatem pt. „Życie i działalność św. Hioba Poczajowskiego i św. Atanazego Brzeskiego jako przykład przebaczenia” wystąpił archimandryta Hiob oraz ihumen Serafin z monasteru w Supraślu. Trzeci referat pt. „Trudna droga duchowego wyzwolenia i tożsamości Prawosławia w Polsce w XX wieku” przedstawiła ihumenia Agnia, przełożona monasteru w Wojnowie. Jako ostatni wystąpił ks. Dionizy Rusnak, kapelan monasteru na św. Górze Grabarce, który odczytał referat pt. „Metropolita Józef Siemaszko jako prekursor dążeń do samodzielności cerkiewnej”.

Podsumowanie i słowo końcowe wygłosili arcybiskup bielski Grzegorz i biskup supraski Andrzej.

mniszka Salomea
zdjęcia: ihumen Serafin

za: orthodox.pl