Piesza pielgrzymka z Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej na św. Górę Grabarkę

Aleksandra Filipiuk, 31 sierpnia 2016

 Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla w dniach 13–17 sierpnia br. łącznie 140 osób podjęło trud pielgrzymowania z Jabłeczyńskiego Monasteru na św. Górę Grabarkę. W pielgrzymce wzięli udział wierni z diecezji lubelsko-chełmskiej oraz z sąsiednich diecezji. Gościliśmy również grupę pielgrzymów z Białorusi.


W sobotę wczesnym rankiem w monasterze św. Onufrego w Jabłecznej pątnicy zebrali się na Boskiej Liturgii, następnie po molebniu, pokrzepieni słowami archimandryty Atanazego, który pobłogosławił ich na drogę, wyruszyli w kierunku Kostomłot. Pierwszy postój miał miejsce we wsi Szostaki. Tam pielgrzymów powitali i ugościli parafianie z Zabłocia wraz z proboszczem, o. Mirosławem Kochanem. Tego dnia przerwa obiadowa była w Kodniu, gdzie na pątników czekał już o. Jan Grajko wraz z parafianami. Wieczorem pielgrzymi usłyszeli z oddali bijące dzwony, które witały ich wraz z ihumenem Ambrożym w monasterze św. Serafima z Sarowa w Kostomłotach. Po wieczerni i kolacji wszyscy udali się na odpoczynek.

Niedzielę rozpoczęła Boska Liturgia w Kostomłotach, a po obiedzie pielgrzymi wyruszyli w dalszą drogę – do Terespola. Tego dnia pogoda sprzyjała i już wczesnym wieczorem pątników przywitał o. Jarosław Łoś wraz z parafianami w cerkwi św. ap. i ew. Jana Teologa. Tam przed Ikoną Skoroposłusznicy odsłużono akatyst. Po posiłku na plebanii pielgrzymi udali się na nocleg do terespolskich parafian.

Trzeciego dnia pielgrzymi mieli przed sobą do pokonania najdłuższy odcinek, bo aż ponad 35 km. Po Boskiej Liturgii w terespolskiej cerkwi ze słowami troparionu święta Przemienienia Pańskiego oraz innych pieśni z Bohohłaśnika wyruszyli oni w kierunku Janowa Podlaskiego. Gdy zmęczenie i słońce zaczynały doskwierać, spadł deszcz. Do Janowa Podlaskiego na nocleg w miejscowej szkole pątnicy dotarli późnym wieczorem.

Czwarty dzień pielgrzymowania rozpoczęła Boska Liturgia w Pawłowie Starym. Tu też zostało przygotowane śniadanie przez miejscowych parafian. Tuż po godz. 18.00 ze słowami troparionu święta Chrztu Pańskiego pielgrzymi przepłynęli promem rzekę Bug, a po drugiej jej stronie, na brzegu zostali przywitani przez proboszcza mielnickiej parafii – o. Mikołaja Mielniczuka wraz z parafianami. Po modlitwach wieczornych w cerkwi Narodzenia NMP utrudzeni udali się na ostatni już nocleg przed wejściem na św. Górę Grabarkę.

Kolejnego dnia po Boskiej Liturgii w mielnickiej cerkwi pielgrzymi udali się w dalszą drogę – to był już ostatni i najkrótszy etap. Na postoju w Radziwiłłówce ich siły fizyczne pokrzepili mieszkańcy wsi. Po południu ze słowami: Preobraziłsia jesi na hore, Christie Boże… trzykrotnie okrążyli cerkiew na kolanach. Następnie odsłużono molebień przed Iwierską Ikoną Matki Bożej, a później nastąpiło wkopanie pielgrzymkowego krzyża oraz krzyży pielgrzymów. Ze słowami podziękowania za wspólne pielgrzymowanie dla wszystkich uczestników pielgrzymki oraz pozdrowieniami z okazji dojścia do celu zwrócił się o. Marcin Gościk – opiekun duchowy BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.
Pielgrzymka na św. Górę Grabarkę miała niezwykły wymiar duchowy. Każdego dnia sprawowano Boską Liturgię, podczas której pielgrzymi licznie przystępowali do sakramentów Spowiedzi i Eucharystii, w drodze czytano akatysty, śpiewno pieśni z Bohohłaśnika. Gdy po pięciu dniach wspólnego pielgrzymowania dociera się do tego świętego miejsca, pada na kolana, w sercach wszystkich pojawia się radość i wdzięczność, znikają ból i zmęczenie, a do oczu napływają łzy wzruszenia. Tak było i tym razem.

Opiekę duchową podczas tegorocznej pielgrzymki, oprócz o. Marcina Gościka, sprawowali również: o. Michał Wasilczyk ze Sławatycz, gościnnie o. Sławomir Kondratiuk z Rudnej (diecezja wrocławsko-szczecińska) oraz pierwszego dnia – ihumen Sofroniusz z Jabłecznej. Pątników z radością gościli i przyjmowali parafianie i mieszkańcy z: Zabłocia, Kodnia, Kostomłot, Terespola, Janowa Podlaskiego, Pawłowa Starego, Serpelic, Mielnika oraz Radziwiłłówki. Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej składa serdecznie podziękowania wszystkim, którzy pomogli przy organizacji XXIV Pieszej Pielgrzymki na św. Górę Grabarkę.

Fotorelacja z pielgrzymki autorstwa ihumena Sofroniusza


Spasi Hospodi!

fot. Jakub Marczuk