Uroczystości w Kalnikowie

lektor Dawid Strzałka, 31 sierpnia 2023

28 sierpnia, w dzień święta Zaśnięcia Bogurodzicy, arcybiskup Paisjusz sprawował świąteczną Liturgię w cerkwi w Kalnikowie. Jego Ekscelencji asystowało duchowieństwo Dekanatu Przemyskiego, ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk z Tarnogrodu (diecezja lubelsko-chełmska) oraz ks. archimandryta Teofil, ks. mitrat Jan Antonowicz i protodiakon Antoni Jary.

Po Ewangelii ze słowem pouczenia do wiernych zwrócił się ks. mitrat Wiaczesław Janiel z Kłokowic.

Podczas Św. Liturgii Władyka udzielił święceń kapłańskich diakonowi Mateuszowi Skislakovi.

Podczas Świętej Liturgii wznoszono modlitwy za pokój na Ukrainie, a także duchowieństwo, które niosło posługę pasterską w kalnikowskiej parafii, jak i jej wiernych. W szczególności zaś za księdza Mikołaja Poleszczuka, który był pierwszym proboszczem parafii w okresie powojennym. Nie zapomniano także o ks. Aleksandrze Dubecu (późniejszym arcybiskupie Adamie), ks. Michale Łukaszuku oraz Metropolicie Bazylim – który w najcięższym dla parafii okresie sam przyjeżdżał z Warszawy, aby sprawować tu Św. Liturgię.

Po uroczystej procesji arcybiskup Paisjusz poświęcił przyniesione przez parafian kłosy zbóż i zioła. Władyka podziękował ks. proboszczowi mitratowi Bazylemu Zabrockiemu za pasterski trud, jego matuszce, wiernym, radzie parafialnej, dzieciom i młodzieży oraz chórowi za miłość i wierność Cerkwi prawosławnej. Słowa pozdrowienia i pouczenia zostały skierowane także na ręce ks. Mateusza, który dzisiaj otrzymał w kalnikowskiej cerkwi święcenia kapłańskie.

W tym roku parafia w Kalnikowie świętuje 65. rocznicę powrotu do prawosławia. Za pracę dla dobra Cerkwi przedstawiciele wiernych kalnikowskiej parafii zostali nagrodzeni orderami Św. Marii Magdaleny i diecezjalnymi medalami Św. Maksyma Gorlickiego. Nagradzając, Władyka podkreślił siłę matczynej modlitwy Bogurodzicy za nas, wierny lud prawosławny, bez której nie byłoby nas tutaj w dniu dzisiejszym. Ta modlitwa jest z nami zawsze – ponieważ któż inny jak nasza Matka może być największą orędowniczką za nas przed swym Synem, Panem naszym Jezusem Chrystusem. I tutaj mamy odpowiedź – zakończył hierarcha – jak przezwyciężyć zło, którego tyle mamy dookoła nas, wojny, sekularyzację, amoralność, niewiarę – tylko pokorną modlitwą do Przenajświętszej Bogurodzicy. Dopóki wszyscy nie staniemy na kolana przez Matką Bożą i nie wzniesiemy ku niej modlitwy, nie będzie miru wśród nas, w naszej ojczyźnie i na całym świecie.

Następnie nowo wyświęcony kapłan ks. Mateusz, po wysłuchaniu pouczającego słowa Arcybiskupa Paisjusza udzielił zebranym pierwszego kapłańskiego błogosławieństwa.

Wszyscy wierni z arcypasterzem i duchowieństwem rozdzielili wspólną świąteczną agapę, podczas której wspominano historię wsi (istniejącej już w XIV wieku wraz z monasterem prawosławnym) i jej powojennego powrotu do wiary przodków.

lektor Dawid Strzałka
fotografie: lektor Jakub Antonowicz i Mikołaj Mokrauz.