Nowy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej

Michał Karski, 31 sierpnia 2016

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej wybrało nowe władze tej ekumenicznej organizacji. Prezesem został bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wybrano również pozostałych członków Zarządu oraz skład komisji rewizyjnej.

Zgromadzenie Ogólne obraduje w Centrum Luterańskim w Warszawie i ma charakter sprawozdawczo-wyborczy. Zostało zwołane w związku z upływem pięcioletniej kadencji obecnych władz Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE).

Ustępujący prezes abp Jeremiasz podkreślił, że praca ekumeniczna powinna się opierać na trzech filarach: modlitwie, wspólnej pracy teologicznej oraz wzajemnej pomocy. Ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w całych obradach. Jego sprawozdanie odczytał dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza. W sprawozdaniu abp Jeremiasz przedstawił działania PRE w ostatnich latach. Zaznaczył, że w dalszej pracy PRE konieczna jest kontynuacja pracy teologicznej i zaangażowania w dzieło pojednania między narodami, a także utrzymywanie braterskich stosunków między Kościołami oraz położenie nowych akcentów w pracy młodzieżowej.

Ks. Roman Lipiński przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Polskiej Rady Ekumenicznej. Zgromadzenie Ogólne przyjęło oba sprawozdania oraz udzieliło absolutorium Zarządowi PRE.

Elektorzy Kościołów członkowskich wybrali nowego prezesa, Zarząd i Komisję Rewizyjną PRE. Prezesem został bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i wiceprezes PRE w minionej kadencji. W skład Zarządu weszli również: abp Abel (Cerkiew Prawosławna), bp M. Karol Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów) – wiceprezesi, bp Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) – sekretarz oraz bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany) – skarbnik.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: ks. Andrzej Gontarek, ks. Andrzej Lewczak, ks. Roman Lipiński, ks. Dominik Miller (przewodniczący) oraz ks. Jan Ostryk.