Modlitewne wspomnienie arcybiskupa Mirona w Supraślu

30 sierpnia 2023

30 sierpnia jest dniem pamięci św. Mirona Prezbitra – niebiańskiego patrona, św. pamięci arcybiskupa gen. dyw. Mirona (Chodakowskiego), zmarłego tragicznie w katastrofie smoleńskiej.

Arcybiskup Miron, biskup hajnowski i Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, w latach 1984-1998 kierował monasterem w Supraślu, prowadząc jego odbudowę ze zniszczeń dokonanych w czasie II wojny światowej i doprowadzając do ponownej organizacji męskiej wspólnoty monastycznej.

Po Świętej Liturgii przełożony biskup supraski Andrzej w asyście ojców monasteru supraskiego sprawowali nabożeństwo w intencji ś.p. arcybiskupa Mirona.

Wiecznaja pamiat’ Władyko!

za: monaster-suprasl.pl