Święto Zaśnięcia Bogurodzicy w Zabłociu

ks. Jerzy Łukaszewicz, 30 sierpnia 2016

Święto Zaśnięcia  Bogurodzicy to dzień szczególnie uroczyście świętowany na terenie Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej w Zabłociu. Tegoroczna uroczystość miała charakter szczególny, gdyż uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył przedstawiciel Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola arcybiskup Hiob, tytularny biskup Telemessos, wraz z arcybiskupem Ablem, ordynariuszem diecezji lubelsko-chełmskiej.

W tym dniu licznie zgromadziło się również duchowieństwo z okolicznych parafii na czele z archimandrytą Atanazym (Nos), namiestnikiem monasteru św. Onufrego w Jabłecznej, któremu asystował przebywający w monasterze arcydiakon warszawskiego soboru metropolitalnego Włodzimierz Trusiewicz.

Podczas Boskiej Liturgii ze słowami homilii do licznie zgromadzonych wiernych zwrócił się arcybiskup Hiob. Przedstawił on genezę święta Zaśnięcia Bogurodzicy oraz odniósł się do  Wielkiego Świętego Soboru Prawosławnego na Krecie.

Uroczystość zakończyła się tradycyjną procesją, podczas której zostały poświęcone płody ziemi: zboża oraz aromatyczne zioła. Na końcu władyka Abel podziękował arcybiskupowi Hiobowi z obecność. Na pamiątkę wspólnie sprawowanej Boskiej Liturgii arcybiskup Abel podarował władyce Hiobowi pamiątkową panagiję z chełmskim wizerunkiem Bogarodzicy.

fot. Nazar Konowałow