Jubileusz cerkwi w Werstoku

Igor Dacewicz, 30 sierpnia 2016

28 sierpnia 2016 r. Parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku obchodziła jubileusz 250-lecia cerkwi. Tegoroczne święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy z pewnością na długo zostanie w sercach i pamięci parafian. Tego dnia odbyło się poświęcenie ich świątyni, któremu przewodniczył Jego Eminencja Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa. Uroczystość zwieńczyła przeprowadzony niedawno gruntowny remont.

W niedzielny poranek wielu wiernych zgromadziło się wokół tej przepięknej cerkwi. Widać było, że nie kryli oni podziwu i zachwytu, dostrzegając efekty ogromu prac wykonanych na rzecz świątyni.

O godzinie 9-tej rozpoczęły się główne uroczystości. Metropolitę witały dzieci, młodzież, przedstawiciele władz parafialnych, samorządowych, mundurowych oraz duchowieństwo na czele z miejscowym proboszczem, ks. Pawłem Kuczyńskim.

Boską Liturgię poprzedził obrzęd poświęcenia ołtarza oraz cerkwi. Rozpoczynając nabożeństwo metropolita Sawa wyjaśnił jego powagę, charakter oraz znaczenie, jednocześnie wzywając wszystkich do żarliwej modlitwy. Kulminacyjnym momentem tego wydarzenia była procesja z relikwiami Świętych Męczenników Betlejemskich, które na stałe zostały złożone w nowooświęconym prestole.

W czasie Świętej Liturgii, zwracając się do zgromadzonych, metropolita Sawa wiele uwagi poświęcił istocie święta. Dogłębnie wyjaśnił teologiczny aspekt słowa „zaśnięcie”, które w tradycji Cerkwi prawosławnej nie pojmowane jest jako śmierć i jest przewidziane w planie Bożym dla każdego z nas. Na końcu czasów, po Sądzie, staniemy żywi, z duszą i ciałem, przed obliczem Boga. Taka jest celowość Sądu: jest on otwarciem na życie wieczne.

Wiele ważnych słów padło również pod adresem lokalnej społeczności. Hierarcha apelował o trwanie w wierze, nauczanie młodego pokolenia miłości i przywiązania do cerkwi, tradycji, obyczajów. Są to wartości uniwersalne, nieprzemijalne, dają odpowiedź na wiele problemów życia codziennego, kształtują odpowiednie postawy i stanowią fundament w relacjach ze Stwórcą i bliźnim.

Metropolita bardzo ciepło wypowiedział się o proboszczu, ks. Pawle. Doceniając jego energię i zaangażowanie nagrodził go godnością protoijereja. Skierował również wiele serdeczności pod adresem parafian, a najbardziej zaangażowanych odznaczył Orderami św. Równej Apostołom Marii Magdaleny (III stopnia) oraz listami pochwalnymi. Wśród wyróżnionych znaleźli się odpowiednio: starosta cerkiewny Wiktor Patejuk, Iwan Parobok, Jarosław Sajewicz i Jarosław Kędyś. Metropolita Sawa wyraził również głęboką wdzięczność Andrzejowi Nowakowskiemu, Podlaskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, władzom Nadleśnictwa Hajnówka i Aresztu Śledczego w Hajnówce oraz wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej woli, którzy wnieśli wkład w remont.

Uroczystości zwieńczyła procesja, podczas której miało miejsce poświęcenie plonów. Zwierzchnik naszej cerkwi dokonał również poświęcenia krzyża – votum dziękczynnego za 250 lat obecności cerkwi pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku.

Gruntowny remont werstockiej cerkwi został przeprowadzony w latach 2013-2015. W tym czasie wykonano wiele prac wewnątrz i na zewnątrz, wymieniono również ogrodzenie wokół świątyni. Tak wielkie przedsięwzięcie było mozliwe dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Gminy Dubicze Cerkiewne oraz licznego grona ludzi dobrej woli.

Instytucjom, włodarzom, oraz wszystkim ofiarodawcom proboszcz parafii ks. Paweł Kuczyński wyraża swe serdeczne podziękowania.

Fot: autor

Za: orthodox.pl