Święto Zaśnięcia Bogurodzicy w klasztorze w Jabłecznej [VIDEO]

lektor Daniel Grygiewicz, 27 sierpnia 2016

27 sierpnia, w przededniu święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy - ostatniego z liczby dwunastu wielkich świąt - w Męskim Stauropigialnym Monasterze św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej odsłużone zostało nabożeństwo całonocnego czuwania (cs. wsienoszcznoje bdienije).

Świątecznej służbie przewodniczył przebywający w Polsce Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Hiob (Gecza), Arcybiskup Telemessos z Patriarchatu Ekumenicznego w asyście namiestnika monasteru, archimandryty Atanazego (Nosa) oraz braci zakonnych.

Poniżej zamieszczamy link do krótkiego nagrania wideo, które było transmitowane na żywo i zostało zrealizowane przez ekipę filmową serwisu cerkiew.pl.


Relacja z nabożeństwa całonocnego czuwania


fot. Tomasz Grześ