Rosja: pierwszy prawosławny kanał Youtube dla niesłyszących

Dominika Kovačević, 26 sierpnia 2016

W ostatnich latach w niektórych krajach prawosławnych rozwija się praca duszpasterska wśród osób głuchoniemych i niedosłyszących w postaci szkoleń dla kapłanów i chętnych świeckich w zakresie języka migowego, tłumaczeń modlitw na ten język, specjalnych nabożeństw itp. Kolejną formą tej działalności duszpasterskiej jest rosyjski kanał prawosławny dla osób głuchoniemych i niedosłyszących o nazwie Desnica („Prawica”). Dwunastego sierpnia oficjalnie aktywowano kanał, obsługiwany w rosyjskim języku migowym.

Desnica to projekt Centrum Pracy z Osobami Głuchymi i Niedosłyszącymi przy parafii Wszystkich Świętych Męczenników Ziemi Rosyjskiej w Nowokosinie. Jak mówi proboszcz, o. Michał Zazwonow, kierunek rozwoju kanału zależy od przyjęcia i reakcji docelowego audytorium na dotychczasowe materiały. Warto tu też wspomnieć, iż w tej cerkwi regularnie, co tydzień są sprawowane specjalne Liturgie (tzn. z udziałem tłumacza języka migowego) dla osób głuchoniemych i niedosłyszących – w okresie letnim w niedziele, zaś w przeciągu pozostałej części roku w soboty. Bierze w nich udział w nich 30 osób. Po nabożeństwie uczestniczą one w szkółce niedzielnej zorganizowanej specjalnie dla nich.

Strona kanału na Youtube

Na podstawie: spc.rs