świat: Spotkanie arabskich matuszek

Spotkanie arabskich matuszek

Dominika Kovačević, 26 lipca 2023

Starożytny syryjski monaster św. Jerzego Zwycięzcy w Al-Humejra gościł około stu żon duchownych Patriarchatu Antiocheńskiego. Spotkanie matuszek – głównie z Syrii, niektórych także z Libanu – odbyło się w dniach 16-19 lipca pod przewodnim hasłem Takallam ja Rabb (arab. „Mów, Panie”).

Program spotkania cechowała różnorodność: nabożeństwa cyklu dobowego, wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty, zabawy integracyjne.

Spotkanie rozpoczęto 16 lipca od wieczerni i nauki tekstu oraz melodii piosenki motywu przewodniego. Następnie wybrane matuszki przedstawiły wstępny program oraz przemyślenia. Dzień zakończył się tzw. wieczorem zapoznawczym.

Siedemnastego lipca, po jutrzni, najpierw uczestniczki dzieliły się osobistymi doświadczeniami wynikającymi z lektury Pisma Świętego. Następnie metropolita Antoni (As-Suri) wystąpił z referatem pt. „Matuszka a środki komunikacji – angażować się czy powstrzymywać?” Potem poprowadzono warsztaty o duchu pracy zespołowej, które poprzedziły sesję o dialogu w różnych sytuacjach związanych z mediami społecznościowymi. Matuszki dzieliły się swoimi refleksjami i doświadczeniami, jak sobie w nich radzą. Potem biskup Romanos (Hannat) wygłosił referat pt. „Matuszka – pomiędzy wdzięcznością i narzekaniem”. Dzień zakończyła wieczorna impreza.

Osiemnastego lipca, po jutrzni, biskup Arseniusz (Dahdal) zaprezentował wykład na temat roli refleksji ewangelicznych oraz wagi modlitwy w życiu matuszki. Kolejny punkt programu był najbardziej ogólny – to sesja dialogowa zatytułowana „Między i między”, gdyż dotyczyła różnych tematów, które poruszały zgromadzone kobiety. Po warsztatach integracyjnych kolejny hierarcha, metropolita Sylwan (Musi), przedstawił swoje przemyślenia pt. „Rola matuszki - pomiędzy aktywnym uczestnictwem i skromnym wkładem”.

Po południu uczestniczki spotkania wybrały się do monasteru św. Domecjusza Perskiego, gdzie miała miejsce rozmowa z biskupem Mojżeszem (Al-Khussi) o świadectwie matuszek w życiu parafialnym i społecznym, o trudnościach w ich posłudze etc. Dzień zakończył się różnymi grami i zawodami.

Ostatni dzień, dziewiętnasty lipca, to w zasadzie podsumowanie zjazdu, wyrażenie podziękowań wobec patriarchy Jana X za błogosławieństwo i wsparcie inicjatywy, a także ocena poszczególnych elementów spotkania w postaci ankiet do wypełnienia.

Źródło zdjęć i informacji: https://www.facebook.com/Antiochpatriarchate.org