Nowy ordynariusz diecezji przemysko-gorlickiej

Katarzyna Jaworowska, 26 sierpnia 2016

Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
Warszawa 26 sierpnia 2016 r.

25 sierpnia 2016 r. w Warszawie, pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbył się Święty Sobór Biskupów P.A.K.P., w którym udział wzięli wszyscy arcybiskupi i biskupi.

Tematyka Soboru:

- W związku ze śmiercią śp. Arcybiskupa Przemyskiego i Nowosądeckiego Adama wzniesiono modlitwę o spokój jego duszy i odśpiewano „wiecznaja pamiat`”.
- Zmieniono nazwę diecezji z Przemysko-Nowosądecka na Przemysko-Gorlicka.
- Na ordynariusza diecezji Przemysko-Gorlickiej powołano Jego Ekscelencję Biskupa Gorlickiego Paisjusza z siedzibą: 38-300 Gorlice ul Św. Maksyma 2.
- Uroczystości intronizacji ustalono na 6.IX.2016 r. w Gorlicach, godz. 9.00.
- Przyjęto dokumenty Św. Wielkiego Soboru Kościoła Prawosławnego (Kreta 18-26.VI.2016) i postanowiono opublikować je, w języku polskim, w czasopismach cerkiewnych.
- Zapoznano się z aktualną sytuacją na Ukrainie – dotyczy relacji Cerkiew Prawosławna i Kościół Rzymskokatolicki Obrządku Wschodniego. (Pismo metropolity Wołokołamskiego Hilariona z dnia 2.VIII.2016).
- Do pracy w komisji teologicznej Kościołów Prawosławnego i Rzymskmokatolickiego skierowano J.E. Biskupa Siemiatyckiego Jerzego i ks. dr Andrzeja Kuźmę.
- Zapoznano się ze sprawozdaniem z udziału J.E. Biskupa Gorlickiego Paisjusza z uroczystości 1070 rocznicy śmierci św. Jana Rylskiego. Ryła 17-17.VIII.2016.
- Wyznaczono ogólnometropolitalne kwesty z przeznaczeniem na remonty świątyń:

Kunkowa, styczeń 2017 – remont cerkwi
Konto: BS w Bieczu, O/ Gorlice-ZawodzieNr 93 8627 0001 2002 3012 2729 0002

Piotrków Trybunalski, luty 2017 – budowa Centrum Kultury Prawosławnej.
Konto: Bank PEKAO SA
Nr 111240 3116 1111 0000 3506 8716

Dolice, marzec 2017 – remont cerkwi św. Mikołaja
Konto: BGŻ
Nr 60 2030 0045 1110 0000 0286 7800.

za: orthodox.pl