polska: Konferencja duchowieństwa w Kalnikowie

Konferencja duchowieństwa w Kalnikowie

ks. Włodzimierz Kaniuk, 29 lutego 2016

27 lutego br. w Kalnikowie odbyła się konferencja duchowieństwa diecezji przemysko- nowosądeckiej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji, Biskupa Gorlickiego Paisjusza. Konferencję poprzedziła Św. Liturgia sprawowana przez Władykę w asyście szesciu duchownych i protodiakona. Śpiewał chór duchowieństwa pod dyrekcją lektora Jarosława Grycza. W cerkwi modliło się ponad 50 wiernych.

Bezpośrednio po zakończeniu Liturgii władyka wraz z ks. ks. Janem Antonowiczem i Julianem Felenczakiem pozostał w cerkwi i przewodniczył zebraniu parafialnemu, podczas którego poruszono problemy życia parafii oraz zwrócono szczególną uwagę na rozwój duchowości wśród wiernych.

Po zakończonym zebraniu władyka już w budynku plebanii modlitwą rozpoczął konferencję diecezjalną. Arcypasterz przedstawił duchowieństwu roczne sprawozdanie z życia diecezji. Następnie księża dziekani przedstawili sprawozdania ze swoich dekanatów oraz Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej „ELPIS” i Diecezjalnego Ośrodka Miłosierdzia „ELEOS”. Omówiono także sprawy katechezy, wydawnictw diecezjalnych, uroczystości jubileuszowych na terenie diecezji w 2016 roku, inwestycji remontowo-budowlanych, bractwa młodzieży, zapomóg finansowych, prowadzenia kancelarii parafialnych, przestrzegania kanonów i tradycji Cerkwi prawosławnej oraz życia duchowego. Ustalono także terminy rekolekcji wielkopostnych w poszczególnych dekanatach i formę ich przeprowadzenia. Na zakończenie biskup Paisjusz podziękował wszystkim duchownym za trud służby kapłańskiej na terenie diecezji, który wszyscy duchowni niosą z samowyrzeczeniem i wielkim poświęceniem. Życzył duchowieństwu i wiernym diecezji duchowego przeżywania Wielkiego Postu i godnego wstąpienia w radość Paschy Chrystusowej.

Konferencja odbyła się po raz pierwszy w Kalnikowie, co umożliwiło wielu duchownym zapoznanie się z życiem najdalej wysuniętej na wschód parafii diecezji.

Fot. autor

za: orthodox.pl