Wyświęcenie katedry w Gjirokastrze (Albania)

Dominika Kovačević, 25 sierpnia 2016

Gjirokastra to miasto w południowej Albanii liczące około 25 tysięcy mieszkańców – muzułmanów i prawosławnych chrześcijan. Dotychczas działały tu dwie stare cerkwie, w tym katedra Przemienienia Pańskiego. W niedzielę, 7 sierpnia, zatem drugiego dnia święta Przemienienia Pańskiego, wyświęcono nowy sobór w mieście – pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego.

Obrzędowi konsekracji i Boskiej Liturgii przewodniczył zwierzchnik Cerkwi albańskiej – arcybiskup Anastazy, w asyście metropolity Gjirokastry Dymitra i metropolity Amantii Natanaela. W uroczystości wzięły udział setki wiernych, w tym wielu młodych ludzi. Obecna była burmistrz miasta – pani Zamira Rami, oraz inni politycy, przedstawiciele dyplomacji i środowisk akademickich.

W swojej przemowie władyka Anastazy przywołał swoją pierwszą wizytę w mieście, 10 sierpnia 1991 roku, kiedy to lokalne życie duchowe bardziej przypominało Hades, po dekadach ciężkiego komunizmu. Natomiast teraz Cerkiew przeżywa odnowę, wzrasta, i może nieść świadectwo o prawosławiu. Cerkiew zawsze napomina, by być wiernym tradycji i misji dzielenia się nadzieją, miłością i wiarą. Prawosławni nie mają nadziei na próżno; tę nadzieję budują na Zmartwychwstałym Chrystusie – dodał.

Bezpośrednio po nabożeństwach dzieci z prawosławnej szkoły działającej przy katedrze już od 9 lat, przygotowały – mimo trwających wakacji – program artystyczny.


Cerkiew albańska zakupiła ziemię pod budowę katedry w 2004 roku, bowiem dwie inne świątynie w mieście znajdują się w jego części zabytkowej, daleko od terenów najbardziej zamieszkałych. Budowę rozpoczęto w 2009 roku. Od 2014 roku trwają prace wykończeniowe wewnątrz cerkwi – zrobiono już m. in. ikonostas, freski na kopule oraz zamontowano żyrandole. Powierzchnia świątyni to 450 metrów kwadratowych, zaś wysokość kopuły, wraz z krzyżem – 21 metrów.


Na podstawie: orthodoxalbania.org