Patriarcha Antiochii i całego Wschodu Jan X w Białymstoku

protodiakon Wiaczesław Perek i diakon Jan Tichoniuk, 24 sierpnia 2016

W dniach 20-22 sierpnia z wizytą w diecezji białostocko-gdańskiej przebywał Jego Świątobliwość Patriarcha Antiochii i całego Wschodu Jan X. Jego Świątobliwości towarzyszyli: JE Metropolita Wysp Brytyjskich i Irlandii Silouan, JE Biskup Kosta – przełożony Stauropigialnego Monasteru św. Eliasza, Archimandryta Parfeniusz Allati oraz protodiakoni Józef Shattahi i Jerzy Yaacoub. Ponadto Patriarsze towarzyszyli dziennikarze Lea Adel i Husam Alibi.

Wizyta Dostojnych Gości w naszej diecezji rozpoczęła się powitaniem przez JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba w Żeńskim Monasterze pw. Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach, gdzie zwierzchnik Patriarchatu Antiochii pokłonił się relikwiom św.mecz.Gabriela.

Następnym, najważniejszym punktem pobyty Patriarchy Jana w Białymstoku, była Boska Liturgia której przewodniczył w cerkwi pw. św. Ducha w Białymstoku. W nabożeństwie które sprawowane było 21 sierpnia, uczestniczyli także: JE Wielce Błogosławiony Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa, Hierarchowie z patriarchatu Antiocheńskiego, a także JE Najprzewielebniejszy Metropolita Kitro i Katerini Jerzy (Arcybiskupstwo Grecji) oraz JE Najprzewielebniejsi Biskupi: Supraski Grzegorz oraz Siemiatycki Jerzy.

Wśród zaproszonych na nabożeństwo gości byli m.in.: JE Biskup Henryk Ciereszko - biskup pomocniczy rzymskokatolickiej diecezji białostockiej, Bohdan Paszkowski wojewoda podlaski, Maciej Żywno wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz Adam Poliński wiceprezydent Białegostoku.

Liturgię śpiewem uświetniły dwa białostockie chóry: parafialny „Angelos” pod dyrekcją Ireneusza Ławreszuka oraz katedralny "Aksion" pod dyrekcją protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza.

Po zakończonej Boskiej Liturgii Władyka Jakub w swoim przemówieniu nakreślił historię Podlasia, które może poszczycić się głębokimi i bogatymi tradycjami. Podkreślił jak wielką rolę odegrało Prawosławie w kształtowaniu się duchowości na tych ziemiach. Zaznaczył, iż pomimo trudnej przeszłości historycznej „różnorodności wyznaniowej i narodowościowej cechującej nasze tereny staramy się żyć w zgodzie. Chcemy postrzegać tę różnorodność jako nasze bogactwo i chlubić się tym, iż potrafimy żyć razem”. Arcybiskup Jakub przekazał na ręce Patriarchy Jana ikonę św. męcz. Młodzieńca Gabriela wraz z cząsteczką Jego relikwii.

Z kolei Jego Świątobliwość Jan X w słowie skierowanym do czcigodnych gości i wiernych mówił o tym, iż ani granice historyczne czy geograficzne nie są przeszkodą dla braterstwa dzieci bożych. „Jeśli nazywamy Go wszyscy swoim Ojcem, to oznacza to, że my jesteśmy braćmi. Bóg jest dla mnie na tyle Ojcem, na ile ja jestem dla ciebie bratem. Podobnie, ja i ty jesteśmy braćmi w takim stopniu w jakim jesteśmy Jego dobrymi dziećmi”. Patriarcha po raz kolejny przypomniał wiernym mieszkającym w Polsce o bardzo trudnej sytuacji w Syrii i prosił o modlitwy: „ Szczególnie w tych trudnych dniach kiedy doświadcza ona znoju wojen, uprowadzeń, zabójstw, wykorzenienia i terroryzmu. Módlcie się za Syrię, Liban i doświadczany Biski Wschód”.

Tego samego dnia po południu delegacja Antiocheńskiej Cerkwi odwiedziła cztery białostockie cerkwie: Katedralną pw. św. Mikołaja, pw. Zmartwychwstania Pańskiego, św. męcz. Jerzego oraz św. Męcz. Pantelejmona. Natomiast wieczorem Patriarcha uczestniczył w uroczystej kolacji wydanej na jego cześć przez Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego w Pałacyku Gościnnym Pałacu Branickich w Białymstoku.

Ostatnim punktem programu patriarszej delegacji z Damaszku była wizyta w dniu 22 sierpnia w Męskim monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. Goście mogli także zapoznać się z działalnością Akademii Supraskiej oraz zwiedzili tamtejsze Muzeum Ikon. Pobyt Supraślu zakończył oficjalną wizytę Patriarchy Jana X w Polsce.

za: orthodox.bialystok.pl