Konkurs Poezji Religijnej w Białymstoku

Halina Borowik, 08 czerwca 2023

W ramach swojej działalności oświatowo-religijnej Bractwo Świętych Cyryla i Metodego koło Nr 1 w Białymstoku od kilku lat wspomaga organizację Konkursu Poezji Religijnej. 26 maja w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyła się jego XIX edycja.

Świąteczny śpiew troparionu święta Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa napełnił radością cały budynek Centrum Kultury Prawosławnej. Nie ma nic piękniejszego niż głośny śpiew dzieci, które jak ptaki wyśpiewywały radość Wozniesszahosia Hospoda.

Po modlitwie i powitaniu wszystkich przez Helenę Dobosz wystąpił Piotr Kruk, który recytował swoje autorskie wiersze. Nasz bratczyk namawiał uczniów do pisania wierszy i władania swą ojczystą mową.

W konkursie wzięło udział prawie 60 uczniów ze szkół Białegostoku, Michałowa i Bielska Podlaskiego. Z uczestnikami konkursu przybyli nauczyciele, rodzice, dziadkowie i opiekunowie. Dzieci i młodzież, recytując słowa poezji, wychwalali Boga w Trójcy Świętej, Bogurodzicę, świętych, Cerkiew, matki, rodziców i cały otaczający nas świat stworzony przez Boga.

Poezja była prezentowana w różnych językach, m.in. polskim, białoruskim, ukraińskim, rosyjskim. Ci, którzy przybyli zza wschodniej granicy cieszyli się, że mają okazję recytacji w ojczystym języku. Tubylcy, uczniowie z Polski, chwalili się, że potrafią im dorównać.

Komisja konkursowa w składzie: Anna Troc, Halina Chodakowska, Halina Borowik miała wielkie trudności w wyłonieniu najlepszych recytatorów, albowiem wszyscy uczniowie pięknie przygotowali swe prezentacje. Nagrody zdobyli najlepsi, ale wszyscy zostali w szczególny sposób wyróżnieni i również nagrodzeni. Ks. prot. Piotr Borowik, wręczając nagrody rzeczowe, nie szczędził słów pochwały.

Mniszka z Monasteru w Zwierkach i nauczycielka z SP nr 20 siostra Daria nie tylko przygotowuje uczniów do recytacji lecz zawsze w szczególny duchowy sposób wspomaga organizację tego konkursu.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele, dziadkowie i opiekunowie mieli wspaniałą okazję do duchowych przeżyć i ubogacenia się w wierze, wzajemnego poznania się, spotkania przy słodkim poczęstunku oraz zrobienia pamiątkowych zdjęć.