polska: Jego Eminencja metropolita Sawa w Jabłecznej

Jego Eminencja metropolita Sawa w Jabłecznej

07 czerwca 2023

Dnia 6 czerwca 2023 roku Jego Eminencja metropolita Sawa odbył wizytę w stauropigialnym monasterze św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. Po przybyciu do monasteru metropolita Sawa udał się do głównej świątyni monasteru, gdzie pokłonił się świętościom monasteru: ikonie św. Onufrego i Jabłeczyńskiej Ikonie Przenajświętszej Bogurodzicy. Podczas wizyty hierarcha zapoznał się z aktualnym stanem prac remontowych i stanem monasteru. Po wspólnym obiedzie miało miejsce spotkanie Jego Eminencji z bracią monasteru, w trakcie którego ojcowskim pouczeniem hierarcha natchnął mieszkańców monasteru do dalszego, niezłomnego trudu dla dobra świętej Cerkwi.

W jabłeczyńskim monasterze aktualnie prowadzone są liczne prace konserwacyjno-remontowe. Dokonano izolacji głównej świątyni, odwodnienia terenu wokół cerkwi oraz wymieniono kostkę brukową. W chwili obecnej trwają prace nad izolacją i zabezpieczeniem dzwonnicy oraz parkanu.

tekst i zdjęcia: protodiakon Andrzej Dawidziuk

za: orthodox.pl