II Koncert Muzyki Sakralnej w Dubience

ks. Jarosław Szczur, 06 czerwca 2023

4 czerwca br., w dzień święta Pięćdziesiątnicy, odbył się II Koncert Muzyki Sakralnej w Dubience. Organizatorem wydarzenia była parafia prawosławna św. Jana Teologa w Chełmie.

Niedzielne popołudnie było swoistym świętem patronalnym filialnej świątyni ku czci Świętej Trójcy w Dubience. Koncert stanowił muzyczną integrację mieszkańców gminy Dubienka, Żmudź i Białopole oraz sympatyków prawosławnych śpiewów sakralnych.

Koncert został poprzedzony nabożeństwem dziękczynnym sprawowanym przez wikariusza parafii prawosławnej w Chełmie ks. Mateusza Jaszczuka. We wspólnej modlitwie udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu oraz dyrektorzy lokalnych instytucji społecznych i kulturalnych.

Po nabożeństwie zgromadzonych przywitał proboszcz parafii prawosławnej w Chełmie ks. Jarosław Szczur. Duchowny przedstawił koncepcję corocznych spotkań w Dubience oraz podkreślił znaczenie święta Pięćdziesiątnicy w liturgice i duchowości prawosławnej.

W czasie koncertu zaprezentowały się dwa chóry: chór sióstr Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach oraz chór Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej. Usłyszeć było można szerokie spektrum muzyki cerkiewnej, od śpiewów liturgicznych po hymny paraliturgiczne Kościoła prawosławnego.

Organizatorami wydarzenia byli: parafia prawosławna św. Jana Teologa w Chełmie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe w Chełmie oraz Urząd Gminy w Dubience.

Koncert został objęty patronatem medialnym przez: Radio Bon Ton, Super Tydzień Chełmski i Kurier Lubelski.

Tekst: ks. Jarosław Szczur
Fot. ks. Mateusz Jaszczuk