Działanie Świętego Ducha

ks. Piotr Makal, 04 czerwca 2023

Czytanie z Ewangelii wg św. Mateusza 18, 10-20

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry!

Celem życia człowieka, jak mówi św. Serafin z Sarowa, jest zdobywanie Ducha Świętego. W jaki więc sposób możemy rozpoznać działanie Ducha Świętego i Jego przebywanie w nas?

Na pierwsze pytanie odpowiada jedna ze stichir święta Pięćdziesiątnicy: Wszystko daje Duch Święty, toczy proroctwa, ustanawia kapłanów, mądrości nauczył nieuczonych, rybaków okazał teologami, zbiera całe zgromadzenie Cerkwi.

Bez Świętego Ducha, który jest Pocieszycielem, Duchem prawdy, Skarbnicą dóbr i Dawcą życia, nie jesteśmy w stanie prawdziwie poznać Chrystusa i zbliżyć się do Boga. To dzięki Niemu żyjemy. Dzięki Niemu jesteśmy w Cerkwi, która – jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii – ma za zadanie troszczyć się o każdego z nas i troszczy się już od pierwszego dnia po naszych narodzinach.

Dzięki Świętemu Duchowi możemy się modlić. Dzięki Niemu otrzymujemy sakramenty, duchownych, którzy prowadzą nas do Boga oraz uzdrowienie z chorób duszy i ciała. Otrzymujemy także łaskę jednoczącą rodziny, dar zgody, cierpliwości i miłości. To dzięki Niemu nasze dzieci poznają naukę, gdyż to Duch Święty otwiera ich umysły, jak prosimy w molebnie na początek roku szkolnego.

Jeżeli odtrącamy łaskę Ducha Świętego – a dzieje się tak, gdy grzeszymy – stajemy się obcy Cerkwi. Możemy jednak ponownie włączyć się w jej ciało poprzez sakrament spowiedzi, o czym także mówi dzisiejsza Ewangelia.

W jaki sposób działa w nas Duch Święty? Apostoł Paweł w Liście do Galacjan pisze tak: owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Św. Jan Chryzostom, komentując ten fragment, zwraca uwagę, że apostoł używa tu słowa owoc. Jeżeli mówi o grzechach, mówi o działaniu, natomiast mówiąc o tym, co się dzieje z nami, gdy Duch Święty w nas przebywa, mówi o owocach. Ci, którzy kiedykolwiek sadzili coś i czekali na owoce, wiedzą, że to jest długi proces i wymaga on współdziałania łaski Bożej i samego człowieka.

I tak też jest z nami, Bracia i Siostry. Ducha Świętego zdobywamy przez post, modlitwę, uczynki miłosierdzia. A one nie są zarezerwowane tylko dla dzisiejszego dnia, tylko dla okresów postnych czy też świątecznych. Dlatego właśnie w starych księgach ten dzisiejszy dzień nie jest nazywany dniem Świętego Ducha, ale Poniedziałkiem Świętego Ducha - abyśmy pamiętali, że każdy dzień jest okazją do tego, żeby zdobyć Świętego Ducha, żeby te owoce pojawiły się także w naszym życiu.

Poprośmy więc Boga Jedynego w Trójcy o łaskę dla każdego z nas, dla naszych rodzin, żeby chociaż zalążki tych owoców pojawiły się w naszym życiu. Jeżeli tak się stanie, to będziemy mogli wychwalać Ducha Świętego, mówiąc: Współistotny i Współtronujący z Ojcem i Synem, Pocieszycielu, chwała Tobie. Amiń.

ks. Piotr Makal
wikariusz parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku

homilia na Poniedziałek Świętego Ducha, wygłoszona w parafii Świętego Ducha w Białymstoku w 2022r.

fotografia: Arxidiakon /orthphoto.net/