świat: Akademia Supraska wyróżniona na Bałkanach

Akademia Supraska wyróżniona na Bałkanach

Jakub Oniszczuk, 31 maja 2023

W dniu liturgicznego wspomnienia apostołów Słowian, świętych braci Cyryla i Metodego, Bułgarzy na całym świecie świętują dzień swojego alfabetu, oświaty, kultury i piśmiennictwa słowiańskiego. Podczas tegorocznych uroczystości, zorganizowanych z tej okazji przez Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie, JE Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Margarita Ganewa wręczyła o. Jarosławowi Jóźwikowi, Kanclerzowi Akademii Supraskiej i Proboszczowi Parafii pw. Św. Mikołaja w Topilcu wysokie odznaczenie państwowe - Medal za całokształt działalności na polu kultury, przyznany przez Ministra Kultury Bułgarii - Najdena Todorowa, jak również Dyplom Ministra za zasługi w popularyzacji kultury bułgarskiej.

W piątek po uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, 26 maja br., na Uniwersytecie w Niszu odbyło się wręczenie Orderu św. Cesarza Konstantyna Wielkiego, przyznanego przez Św. Synod Serbskiej Prawosławnej Cerkwi Aleksandrowi Naumowowi, emerytowanemu profesorowi Uniwersytetów w Krakowie i Wenecji, związanemu z Centrum Badań Cerkiewnych w Niszu i Akademią Supraską. W uzasadnieniu podkreślono zasługi naukowe na polu studiów nad kulturą i duchowością prawosławia. W imieniu Synodu odznaczenie, które jest znakiem więzi łączącej nasze Prawosławie z Bałkanami, wręczył JE Arsenije, biskup Niszu w towarzystwie prof. Dragiszy Bojovicia, dyrektora Centrum Badań Cerkiewnych.

Godne uwagi jest to, że odznaczenia o. Jarosława i prof. Naumowa odbyły się w 2023 roku, który został w województwie podlaskim ustanowiony Rokiem Kodeksu Supraskiego i podkreślają ważność zarówno tego zabytku piśmiennictwa, jak też wielowiekowej tradycji duchowości prawosławnej w Rzeczypospolitej.

zdjęcia: Nedko Georgijew, eparhijaniska.rs