Konferencja duchowieństwa diecezji przemysko-gorlickiej

29 maja 2023

27 maja br. w Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia „Eleos” w Gładyszowie odbyła się pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Paisjusza coroczna konferencja duchowieństwa diecezji przemysko-gorlickiej.

Podczas konferencji wysłuchano sprawozdań z życia diecezji, dekanatów, katechetycznego, z działalności diecezjalnego bractwa młodzieży prawosławnej, Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej „Elpis” w Gorlicach, Diecezjalnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos” w Gładyszowie oraz diecezjalnego koordynatora ds. pomocy Ukrainie. Omówiono sprawy dotyczące życia diecezji, a w szczególności remontów zabytkowych świątyń, budowy cerkwi w Gładyszowie i na Św. Górze Jawor, kapitalnym remoncie plebanii w Komańczy i budynków Ośrodka Miłosierdzia „Eleos”. Podsumowano akcję charytatywną "Diecezjalne wielkopostne dzieło miłosierdzia" i przyznano pomoc finansową potrzebującym wiernym diecezji. Przyjęto grafik uroczystości diecezjalnych oraz omówiono program pielgrzymek na Św. Górę Jawor (Świętych App. Piotra i Pawła) i do Gorlic (Św. Maksyma). Wstępnie omówiono program diecezjalnych obchodów 100-lecia autokefalii naszej Cerkwi. Wysłuchano także referatu ks. prot. Michała Konyka z Komańczy: „Katechizacja rodziców poprzez dzieci”. Po dyskusji arcybiskup Paisjusz podziękował duchowieństwu za oddaną służbę Cerkwi prawosławnej, życząc wszystkim sił duchowych i fizycznych w dalszym godnym niesieniu swej posługi.

Po zakończeniu konferencji duchowni wraz z arcypasterzem spotkali się z dziećmi z Diecezjalnego Domu Dziecka, a następnie udali się na plac budowy nowej cerkwi w Gładyszowie, gdzie zapoznali się z postępem prac budowlanych.

Tekst i foto: Ks. Prot. Andrzej Grycz.